A A A
drukuj

Ile lat maksymalnie może mieć kredytobiorca?

Data publikacji: 2018.12.04 godz. 14:09
OCENA
0/5

Przy pożyczaniu pieniędzy z banku zarówno kredytobiorca, jak i kredytodawca podejmują ryzyko kredytowe. Związane jest ono z możliwością braku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych i zaniechania spłaty całego kredytu. Bank przy ocenie wniosku kredytowego klienta bierze pod uwagę między innymi wiek kredytobiorcy. Musi mieć pewność, że klient dożyje końca spłaty kredytu.

Fot: Jaki jest maksymalny wiek kredytobiorcy?

67-80 lat, w zależności od banku, może wynosić maksymalny wiek kredytobiorcy w chwili spłaty zaciągniętego zobowiązania. Banki wytyczając takie ograniczenia wiekowe, chcą ograniczać podejmowane przez siebie ryzyko kredytowe. 

 

Wiek jednym z kryteriów kredytowych
Najważniejszym parametrem kredytowym, jaki oceniany jest przy analizowaniu wniosku kredytowego, jest zdolność kredytowa klienta. Jest ona rozumiana jako zdolność do spłaty zobowiązania, wraz z odsetkami i innymi opłatami, w terminach wskazanych w harmonogramie spłaty kredytu.
Ważne jest również, czy klient ma pozytywną historię kredytowania w Biurze Informacji Kredytowej. Negatywne wpisy świadczące o znacznych obciążeniach w uiszczaniu rat kredytu powodują, że bank odmówi udzielenia zobowiązania.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Także i inne cechy mogą zadecydować o udzieleniu lub braku udzielenia kredytu. Miejsce wykonywania pracy, zawód, staż zatrudnienia, jak i wiek brane są pod uwagę przy analizowaniu wniosku kredytowego.

Minimalny i maksymalny wiek kredytobiorcy
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, obywatel uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych z chwilą osiągnięcia pełnoletniości, czyli ukończenia 18 lat. Wówczas może nabywać prawa i zaciągać obowiązki we własnym imieniu, ponieważ ma zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej. Dlatego w zdecydowanej większości banków kredytobiorca musi mieć co najmniej 18 lat, aby móc podpisać umowę kredytową.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Obowiązuje też maksymalny wiek kredytobiorcy, który dotyczy okresu, w którym, kredytobiorca powinien całkowicie spłacić swoje zadłużenie względem banku.
Każdy bank może sam ustalić kryteria wiekowe dla potencjalnych kredytobiorców, kierując się oceną zdolności kredytowej do efektywnych i obiektywnych możliwości spłaty kredytu przez klienta.
Osoby starsze najczęściej osiągają mniejsze dochody miesięczne, niż osoby w wieku produkcyjnym. Przechodzą na emeryturę i w związku z tym ich dochody są mniejsze, zaś obciążenie z tytułu kredytu pozostaje na podobnym poziomie. Możliwość spłaty kredytu w okresie emerytalnym jest dla banku czynnikiem obarczonym wysokim ryzykiem - wyższym niż ryzyko spłaty kredytu w okresie aktywności zawodowej.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Standardem dla polskich banków jest wskazanie maksymalnego wieku kredytobiorcy na poziomie 70-75 lat. Taki maksymalny wiek może osiągnąć klient w ostatnim roku spłaty kredytu. Na przykład Alior Bank i Bank Pocztowy akceptują wiek 80 lat z chwilą spłaty zobowiązania, ale już mBank tylko 67 lat. 

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »