A A A
drukuj

Jak i po co wyliczane jest RRSO przy kredytach?

Data publikacji: 2020.08.10 godz. 16:27
OCENA
0/5

W ofertach kredytów i pożyczek, a już zwłaszcza w umowach podpisywanych z bankiem czy innymi instytucjami finansowymi, można znaleźć informację o poziomie RRSO, czyli Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania. W jaki sposób jest ona wyliczana i w jakim celu?

Fot: Jak się liczy RRSO?

RRSO to inaczej Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania kredytów i pożyczek, która obrazuje całkowity poziom kosztów związanych z zobowiązaniem klienta wobec banku. Zawsze RRSO podawane jest w formie procentowej. 

Obowiązek względem klientów
Banki i firmy pożyczkowe, czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są zobowiązane do tego, by podawać w swoich ofertach czy reklamach produktów dłużnych, tj. kredytów i pożyczek poziom RRSO. To wskaźnik, który pokazuje, jak wysoki poziom kosztów wiąże się z konkretnym zobowiązaniem. Klienci jednak bardzo często go ignorują i sprawdzają przy porównywaniu ofert kredytowych czy pożyczkowych jedynie wysokość oprocentowania nominalnego, co jest dużym błędem.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Oprocentowanie kredytu lub pożyczki jest tylko jednym ze składników kosztów kredytowania, podczas gdy RRSO grupuje i inne wydatki obciążające kredytobiorcę, takie jak prowizja za przystąpienie do zobowiązania, opłata za rozpatrzenie wniosku, składki na obowiązkowe ubezpieczenia oraz inne opłaty nakładane na klienta przez bank czy firmę pożyczkową.

Jak banki szacują RRSO?
Klienci instytucji kredytujących nie wiedzą często, jak interpretować RRSO i w jaki sposób można wyliczyć taki wskaźnik. RRSO powinno odzwierciedlać podstawowe koszty, jakie kredytobiorca będzie ponosił, jeśli zdecyduje się na podpisanie umowy kredytowej. W RRSO nie ma natomiast kosztów windykacyjnych, ponieważ ponoszą je tylko ci kredytobiorcy, którzy nie wywiązują się z płatności rat kapitałowo-odsetkowych zgodnie z harmonogramem.
Nie wystarczy jednak zsumować wszystkich kosztów kredytowania, by wyliczyć RRSO, ponieważ zależy ono także od zmiany wartości pieniądza w czasie. Wskaźnik uwzględnia, przez jaki okres kredytobiorca może dysponować pożyczoną kwotą. Dlatego występują różnice przy porównywaniu ze sobą wskaźników RRSO dla kredytów o tych samych parametrach, ale z innym okresem kredytowania.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
RRSO może wynosić kilkaset, a nawet kilka tysięcy procent, w zależności od częstotliwości spłaty rat oraz okresu, w którym są one spłacane. Stopa ta wyliczana jest przez banki według skomplikowanego wzoru, w którym bierze się pod uwagę wiele zmiennych, dlatego samodzielne wyliczenie go, wymaga wiedzy matematycznej i finansowej.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus