A A A
drukuj

Za ile komornik sprzeda Twój samochód?

Data publikacji: 2016.02.19 godz. 11:28
OCENA
4.7/5

Dzięki sprzedaży majątku ruchomego dłużnika (np. pojazdu), komornik może odzyskać pieniądze wierzyciela. Zasady sprzedawania rzeczy należących do zadłużonych, zostały ściśle określone przez przepisy. Komornik nie może wyprzedawać majątku dłużnika za niewielką część jego wartości.

Fot: Egzekucja komornicza pojazdu

W praktyce, komornik ma do wyboru maksymalnie cztery warianty odzyskania pieniędzy należących do wierzyciela. Prócz zajęcia części niewypłaconego wynagrodzenia dłużnika i środków na jego rachunku bankowym, możliwe jest również pokrycie długów poprzez sprzedaż nieruchomości i ruchomości (tzn. rzeczy niebędących domem, gruntem i lokalem). Nie każdy dłużnik posiada prawo własności do gruntu, lokalu lub domu. Egzekucję z ruchomości można zastosować znacznie częściej. Zainteresowanie komorników wzbudzają przede wszystkim takie rzeczy jak środki transportu i sprzęt elektroniczny. Ich sprzedaż musi przebiegać zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy. Dłużnik powinien poznać te reguły i w razie potrzeby wnieść skargę na nieprawidłowe działania komornika.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Ruchomość zwykle można sprzedać po tygodniu od jej zajęcia
Sprzedaż ruchomości (np. samochodu) przez komornika jest możliwa tylko wtedy, gdy osoba prowadząca egzekucję wcześniej dokona zajęcia i wpisze je do specjalnego protokołu. W tym przypadku stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które określają np. składniki majątku zwolnione z egzekucji komorniczej. Takie zwolnienie dotyczy m.in. przedmiotów i narzędzi potrzebnych dłużnikowi do pracy (z wyłączeniem pojazdów mechanicznych). Trzeba zwrócić uwagę, że komornik dokonujący pierwszego zajęcia ruchomości, najpierw musi doręczyć zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. W zajęciu może uczestniczyć również wierzyciel, który wyraził taką chęć. Podczas zajęcia możliwe jest przymusowe otwarcie mieszkania i przeszukanie schowków oraz odzieży dłużnika. Komornik nie powinien zajmować przedmiotów (ruchomości), które nie są potrzebne do zaspokojenia roszczeń wierzyciela albo mają wartość mniejszą od kosztów egzekucyjnych.
Sprawdź, jakich przedmiotów nie będzie mógł zająć komornik »

Zajęte ruchomości powinny zostać odpowiednio oznaczone. Ich sprzedaż jest możliwa najwcześniej po siedmiu dniach od daty zajęcia. Wyjątek od tej reguły dotyczy:

  • zwierząt gospodarskich, których dłużnik nie chce przyjąć pod dozór
  • przedmiotów ulegających łatwemu zepsuciu
  • ruchomości, których dozór lub przechowywanie generuje zbyt duże koszty

Przedmioty i zwierzęta niewymienione w powyższych punktach, mogą zostać sprzedane z wolnej ręki, jeżeli dłużnik wyraził na to zgodę i określił minimalną cenę zbycia. Sprzedaż z wolnej ręki odbywa się najwcześniej po dwóch tygodniach od daty oszacowania wartości rzeczy. Sprzeciw wierzyciela w trakcie tygodnia od zawiadomienia go przez komornika, uniemożliwia sprzedaż z wolnej ręki. Na wniosek dłużnika lub wierzyciela, komornik może sprzedać towary handlowe firmie zajmującej się obrotem takimi rzeczami. Podobna zasada dotyczy przedmiotów ze złota i platyny, które mogą zostać sprzedane jubilerowi. Sprzedaż walut zawsze odbywa się z udziałem banku lub kantoru i nie wymaga zgody stron (wierzyciela lub dłużnika). Kurs sprzedaży dewiz nie może być jednak niższy od średniego kursu kupna według NBP (z poprzedniego dnia).

Przejdź na drugą stronę i sprawdź, o ile komornik może zaniżyć cenę sprzedaży »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Konto osobiste w Volkswagen Bank GMBH Oddział w Polsce »