A A A
drukuj

Jak przebiega licytacja komornicza nieruchomości?

Data publikacji: 2016.03.09 godz. 10:53
OCENA
3,6/5

 

Egzekucji komorniczej nieruchomości mogą się obawiać nie tylko osoby, które zaciągnęły zobowiązanie zabezpieczone hipoteką. Każdy większy dług, może zostać pokryty dzięki przymusowej sprzedaży nieruchomości. Jak przebiega taka procedura?

 

Fot: Komornik - licytacja nieruchomości

Egzekucja dotycząca nieruchomości, jest jednym z podstawowych sposobów zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Stosuje się ją, gdy dłużnik posiada niespłacany dług o większej wartości (np. kredyt hipoteczny, pożyczkę hipoteczną, duży kredyt gotówkowy). Trzeba zdawać sobie sprawę, że ryzyko zajęcia i sprzedaży nieruchomości występuje również w przypadku kredytów niezabezpieczonych hipotecznie. Hipoteka jest tylko rozwiązaniem, które zapewnia wierzycielowi pierwszeństwo przy podziale środków uzyskanych z licytacji nieruchomości. Komornik przed sfinalizowaniem sprzedaży musi najpierw dokonać odpowiedniego zajęcia domu, lokalu lub gruntu, oszacować jego wartość i przeprowadzić publiczną licytację. Na tym etapie, dłużnik nie musi się jeszcze przeprowadzać.

Licytacja domu, gruntu lub mieszkania nie może odbyć się bardzo szybko
Informacje na temat zasad licytacji nieruchomości, znajdziemy w ustawie kodeks postępowania cywilnego (KPC). Wspomniany akt prawny w szczegółowy sposób reguluje zasady egzekucji z nieruchomości (patrz artykuły 921 - 1013 KPC).
Zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania egzekucyjnego, zajęcie nieruchomości jest dokonywane na wniosek wierzyciela, który uzyskał odpowiedni tytuł wykonawczy. Przed zajęciem nieruchomości, komornik wzywa dłużnika do spłaty zobowiązania i powiadamia, że w przeciwnym razie przystąpi do opisu oraz oszacowania wartości lokum. Takie wezwanie będzie tylko formalnością, jeżeli niespłacany dług (np. kredyt hipoteczny) ma dużą wartość w stosunku do dochodów dłużnika. Zgodnie z przepisami KPC, nieruchomość formalnie staje się zajęta, gdy dłużnik otrzyma wezwanie do zapłaty.
Warto wiedzieć, że jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania do zapłaty, komornik składa wniosek o wpisanie egzekucji do księgi wieczystej nieruchomości. Jeżeli egzekucja zostanie zakończona (również przez umorzenie), to komornik powinien dopilnować, aby wspomniany wpis został usunięty z księgi wieczystej. W przypadku gdy nieruchomość nie ma księgi wieczystej, wniosek komornika trafia do zbioru dokumentów dotyczących nieruchomości. Zbiór dokumentów również musi być zaktualizowany (poprzez usunięcie wniosku komornika) jeśli egzekucja została umorzona lub zakończona w inny sposób.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Jeżeli właściciel nieruchomości nie uregulował swojego długu w trakcie dwóch kolejnych tygodni, to komornik (na wniosek wierzyciela) może przystąpić do opisu i oszacowania wartości domu, gruntu lub lokalu. Oszacowania dokonuje rzeczoznawca posiadający odpowiednie uprawnienia. Wycena nie będzie wymagana, jeżeli w trakcie ostatnich sześciu miesięcy przed zajęciem, inny specjalista już oszacował wartość nieruchomości (np. dla celów kredytu hipotecznego).

Przejdź na drugą stronę i dowiedz się kiedy dłużnik musi opuścić lokal »

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »