A A A
drukuj

Nie wszystko podlega zajęciu przez komornika

Data publikacji: 2013.10.07 godz. 11:26

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.0/5

Osoby zaciągające kredyty i pożyczki odpowiadają za spłatę swoich zobowiązań całym majątkiem. Nie oznacza to jednak, że komornik zabierze im wszystkie cenne przedmioty. Obowiązujące przepisy wyznaczają listę ruchomości, które nie mogą być uwzględnione w trakcie procedury egzekucyjnej. Warto sprawdzić, jakie przedmioty zostały objęte taką ochroną …

Zajęciu nie podlegają rzeczy potrzebne do pracy i codziennego życia

Podstawowe aspekty egzekucji komorniczej są regulowane w ramach ustawy kodeks postępowania cywilnego. Wspomniana ustawa dokładnie określa, które przedmioty nie mogą zostać zaliczone na poczet długów. Do tej kategorii należą:

 • ubrania niezbędne dla dłużnika oraz członków rodziny, którzy pozostają na jego utrzymaniu
 • ubranie służące do wykonywania pracy lub pełnienia służby
 • niezbędne przedmioty urządzenia domowego (np. lodówka, kuchenka, meble pokojowe)
 • pościel
 • miesięczne zapasy żywności oraz opału, które zaspokajają potrzeby dłużnika oraz osób pozostających na jego utrzymaniu
 • przedmioty niezbędne do nauki
 • osobiste dokumenty
 • wszystkie przedmioty, które mogłyby zostać sprzedane za cenę znacznie niższą od wartości rynkowej i są użyteczne dla dłużnika
 • odznaczenia
 • przedmioty związane z praktykami religijnymi
 • narzędzia oraz inne przedmioty, które są niezbędne do pracy dłużnika (z wyłączeniem wszelkich pojazdów mechanicznych)
 • tygodniowy zapas surowców niezbędnych do produkcji (np. skóry używanej przez szewca)
 • inwentarz żywy, który jest potrzebny do utrzymania dłużnika oraz jego rodziny (tj. jedna krowa, dwie kozy lub trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów)
 • gotówka otrzymana w ramach regularnej pensji, emerytury lub renty (o ile limit możliwych potrąceń został już wyczerpany)
 • pieniądze niezbędne do utrzymania dłużnika oraz jego rodziny przez okres dwóch tygodni (dotyczy tylko osób, które nie pobierają regularnej pensji)
 • przedmioty niezbędne inwalidzie lub członkom jego rodziny

Warto zwrócić uwagę, że kilka powyższych kategorii przedmiotów zostało określonych w bardzo ogólny sposób. Dlatego indywidualna ocena komornika często ma bardzo duże znaczenie. Od jego decyzji zależy np. kwalifikacja lodówki lub pralki do grupy „niezbędnych przedmiotów urządzenia domowego”. W praktyce zdarza się, że takie ruchomości również zostają sprzedane na poczet długów.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »