A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Komu należy się renta z ZUS-u?

Data publikacji: 2016.05.05 godz. 13:06
OCENA
2.5/5

Zasady przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy, tylko pozornie wydają się łatwe. Choroba przewlekła nie jest jedynym kryterium. Należy mieć też odpowiedni staż pracy.

Fot: Renta z tytułu niezdolności do pracy

„ZUS-owska” renta z tytułu niezdolności do pracy jest przeznaczona dla osób, które zmagają się z dolegliwościami uniemożliwiającymi zatrudnienie. Takiego świadczenia nie można mylić z rentą socjalną, którą omówiliśmy w innej części naszego cyklu „Ulgi, dopłaty, zwolnienia”. Osoba wnioskująca o rentę z tytułu niezdolności do pracy, musi zdawać sobie sprawę, że kryteria zdrowotne są znacznie bardziej restrykcyjne, niż jeszcze kilka lub kilkanaście lat temu. Wnioskodawca nie ma wpływu na decyzję lekarza orzecznika ZUS, ale może wnieść odwołanie. Przed złożeniem jakichkolwiek dokumentów (np. kluczowego wniosku ZUS Rp-1R) trzeba jednak dowiedzieć się, jakie warunki przyznawania rent ustalił Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podstawowe informacje na ten temat przedstawia nasz kolejny artykuł z cyklu „Ulgi, dopłaty, zwolnienia”.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Częściowa niezdolność do pracy też jest podstawą przyznania renty
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy przyznawaniu rent z tytułu niezdolności do pracy, bierze pod uwagę dwa podstawowe kryteria: stan zdrowia wnioskodawcy i okres składkowy. Odpowiedni czas opłacania składek ma kluczowe znaczenie. Bez niego nie można w ogóle otrzymać renty, a zły stan zdrowia w takiej sytuacji nie jest argumentem dla ZUS-u. Jedyny wyjątek dotyczy osoby, która miała wypadek w trakcie dojazdu do pracy (po 31 grudnia 2002 r.).
Warto wiedzieć, że rentę mogą pobierać również osoby z częściową niezdolnością do pracy. O częściowej niezdolności, ZUS orzeka jeśli dana osoba ze względu na chorobę, w znacznym stopniu utraciła możliwość wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami. Świadczenie dla takiego rencisty będzie jednak zredukowane o 25% w porównaniu z kwotą, którą w takich samych warunkach otrzymałaby osoba całkowicie niezdolna do pracy. Trzeba również pamiętać, że ZUS może przyznać rentę okresową jeśli stan zdrowia wnioskodawcy rokuje szanse na poprawę. W takim przypadku, rencista po upływie określonego czasu będzie musiał ponownie stawać przed komisją lekarską. Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy jest wydawane, jeżeli dana osoba utraciła zdolność zarobkowania, a jej stan zdrowia nie wskazuje na możliwość poprawy.
Jeżeli chodzi o staż pracy, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymaga, aby rencista legitymował się przynajmniej następującym okresem składkowym i nieskładkowym:

  • 1 rok - niezdolność do pracy pojawiła się przed ukończeniem 20 lat
  • 2 lata - niezdolność do pracy pojawiła się w wieku od 20 lat do 22 lat
  • 3 lata - niezdolność do pracy pojawiła się w wieku od 22 lat do 25 lat
  • 4 lata - niezdolność do pracy pojawiła się w wieku od 25 lat do 30 lat
  • 5 lat - niezdolność do pracy pojawiła się w wieku powyżej 30 lat

Powyższe wymogi nie dotyczą osób, które po 31 grudnia 2002 r. miały wypadek podczas drogi do pracy lub drogi z pracy. Taki wypadek musi jednak skutkować utratą zdolności do pracy. W przypadku osób, które przekroczyły 30 lat, ZUS dodatkowo wymaga, aby okres 5 lat (patrz powyższe podpunkty) przypadał w trakcie ostatniego dziesięciolecia przed złożeniem wniosku o rentę lub powstaniem niezdolności do pracy.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Wielu wnioskodawców niestety zapomina o dodatkowym kryterium, które stosuje ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymaga, aby niezdolność do pracy powstała w okresie składkowym (np. zatrudnienia), nieskładkowym (np. podczas pobierania zasiłku chorobowego) albo przed upływem 18 miesięcy od końca wymienionych okresów. Taki wymóg nie dotyczy tylko osób, które spełniają następujące warunki:

  • okres składkowy i nieskładkowy wynoszący przynajmniej 25 lat (mężczyźni) i 20 lat (kobiety)
  • całkowita niezdolność do pracy

Powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie. W przeciwnym razie, renty nie otrzyma na przykład osoba bezrobotna, która straciła pracę (bez prawa do zasiłku) na 30 miesięcy przed powstaniem niezdolności do zarobkowania.

Przejdź na drugą stronę i dowiedz się, ile wynosi renta »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloDom Zielona Hipoteka w VeloBank »