A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia: Kiedy rolnik dostanie rentę z KRUS-u?

Data publikacji: 2016.05.13 godz. 12:24

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.8/5

Osoby wpłacające składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS-u) mogą liczyć na rentę dla rolników. Przysługuje ona tym, którzy już nie są w stanie uprawiać ziemi. Świadczenie nie jest wysokie, ale dla wielu starszych osób może być jedynym źródłem dochodu.

Fot: Kiedy KRUS wypłaci rentę dla rolnika?

Co pewien czas pojawiaj się opinie i zalecenia dotyczące likwidacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS-u). Mimo tego, koncepcja połączenia KRUS-u z ZUS-em, nadal pozostaje w sferze niejasno sprecyzowanych planów. Wydaje się, że taka zmiana wciąż jest mało prawdopodobna, a rolnicze ubezpieczenia społeczne nadal będą funkcjonowały jako odrębny system. Jego uczestnicy mogą otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy na zasadach dość podobnych do tych, które przewiduje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Różnica jest związana z wysokością świadczeń. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaca niższe świadczenia niż ZUS. Na szczęście, w KRUS-ie też obowiązują limity minimalnej renty. W naszym kolejnym artykule z cyklu „Ulgi, dopłaty, zwolnienia”, przedstawiamy informacje na temat najniższych rent rolniczych oraz zasad przyznawania takich świadczeń.

KRUS też wymaga od rencisty opłacania składek przez określony czas
„Krusowska” renta z tytułu niezdolności do pracy, przysługuje tym rolnikom, którzy oprócz wcześniejszego wpłacania składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, spełnili dwa ważne warunki. Pierwszy z wymogów dotyczy trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Adekwatnie do charakteru niezdolności stwierdzonej przez lekarza orzecznika, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyzna rentę stałą lub okresową. Ten pierwszy wariant jest wybierany jeśli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym ma trwały charakter, a lekarz orzecznik nie stwierdził celowości przekwalifikowania zawodowego. Warto pamiętać, że decyzja lekarza orzecznika KRUS nie jest ostateczna. Można się od niej odwołać do komisji lekarskiej KRUS, która stanowi drugą instancję. W dalszej kolejności, rolnik może kwestionować decyzję dotyczącą renty przed sądem rejonowym (sądem pracy i ubezpieczeń społecznych), sądem apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym (skarga kasacyjna).

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Odpowiednia długość okresu ubezpieczenia to kolejny wymóg, który stosuje KRUS. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba ubiegająca się o rolniczą rentę z tytułu niezdolności do pracy, musi przez następujący okres podlegać ubezpieczeniu w KRUS:

  • 1 rok - rolnik stracił zdolność do pracy przed ukończeniem 20 lat
  • 2 lata - rolnik stracił zdolność do pracy w wieku od 20 lat do 22 lat
  • 3 lata - rolnik stracił zdolność do pracy w wieku od 22 lat do 25 lat
  • 4 lata - rolnik stracił zdolność do pracy w wieku od 25 lat do 30 lat
  • 5 lat - rolnik stracił zdolność do pracy w wieku od 30 lat (uwaga: w takim przypadku dodatkowo wymagane jest posiadanie pięcioletniego okresu ubezpieczenia w trakcie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o rentę)

Do czasu ubezpieczenia uwzględnianego przez KRUS, wlicza się także:

  • okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych oraz ich rodzin (lata 1983 - 1990)
  • okres prowadzenia gospodarstwa rolnego albo pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia (preferencja dotyczy okresu pracy/prowadzenia gospodarstwa przed dniem 1 stycznia 1983 r.)
  • okresy składkowe oraz nieskładkowe, które uznaje ZUS

Trzeba podkreślić, że KRUS nie wymaga minimalnego czasu ubezpieczenia tylko wtedy, gdy niezdolność do pracy powstała na wskutek choroby zawodowej rolników albo wypadku w gospodarstwie rolnym. W takiej sytuacji, okres ubezpieczenia może być bardzo krótki pod warunkiem, że obejmuje datę powstania wypadku lub choroby zawodowej.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Dodatkowy warunek dla rolniczych rencistów wiąże się z powstaniem całkowitej niezdolności do pracy w trakcie okresu ubezpieczenia, dodatkowego okresu uwzględnianego przez KRUS (patrz druga powyższa lista, punkt 1 i 2) albo przed upływem 18 miesięcy od zakończenia każdego z wymienionych okresów. Innymi słowy, całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, nie może powstać później niż półtora roku po okresie ubezpieczenia.

Przejdź na drugą stronę i dowiedz się ile wynoszą emerytury i renty z KRUS »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »