A A A
drukuj

Kiedy bank będzie prowadził dla klientów rachunek wspólny?

Data publikacji: 2018.06.08 godz. 14:22
OCENA
4,5/5

Rachunki indywidualne najczęściej są prowadzone dla jednej osoby, której nazwisko widnieje na umowie zawartej z bankiem. Można jednak pokusić się o otwarcie rachunku wspólnego. Taka opcja zarezerwowana jest nie tylko dla małżonków.

Fot: Jak otworzyć wspólny rachunek bankowy?

Wspólny rachunek bankowy będzie prowadzony przez bank na wniosek dwóch klientów, najczęściej małżonków, ale nie jest to absolutną koniecznością. 

Kiedy można otworzyć wspólne konto?
Najczęściej banki oferują opcję otwarcia wspólnego rachunku bankowego dla małżonków. Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego nie zobowiązuje do wspólnych finansów, ale najczęściej tak się właśnie dzieje. Małżonkowie mogą mieć wspólne konto, na które będą wpływać ich wynagrodzenia z pracy zawodowej, a każdy z nich będzie miał takie same prawa do środków zgromadzonych na rachunku.
Ponadto wspólne konto jest oferowane także dla innych członków rodziny oraz osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Banki nie robią przeszkód, aby założyć taki rachunek np. dla matki i córki, ojca z synem, rodzeństwa, czy dziadka i wnuka. Związki rodzinne nie są obowiązkowe dla zakładania kont wspólnych, ale w przypadku np. związków partnerskich najłatwiej jest otworzyć konto indywidualne i udzielić pełnomocnictwa do korzystania z rachunku drugiemu partnerowi.
Zasadniczo wspólny rachunek bankowy mogą założyć i prowadzić wyłącznie osoby pełnoletnie, wobec których sąd nie orzekł żadnej z form ubezwłasnowolnienia.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »

Co oznacza prowadzenie rachunku wspólnego?
Posiadacze wspólnego konta w banku są jego pełnoprawnymi właścicielami, co oznacza, że mają równy i nieograniczony dostęp do wszystkich środków finansowych zgromadzonych na nim. Mogą realizować przelewy, dokonywać wpłat i wypłat, otrzymywać na rachunek swoje pensje i inne wpływy. Bank wydaje dwie karty płatnicze do konta wspólnego, z własnymi, imiennymi numerami i nadawanym, chronionym, indywidualnym numerem PIN. Użytkownik może w sposób dowolny ustalać dzienne limity wypłat dla swoich kart debetowych, a drugi ze współwłaścicieli konta nie ma na to wpływu.
Jednocześnie na obu właścicielach spoczywają wszystkie zobowiązania np. za limit kredytowy udzielony w koncie. O taki limit muszą starać się wspólnie właściciele tego samego konta.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Nie ma możliwości odgórnego ograniczenia uprawnień jednego ze współwłaścicieli rachunku, a umowa o jego zamknięciu musi być podjęta wspólnie. Wspólne konto nie zamyka się automatycznie, jeśli jeden z jego posiadaczy umrze.

Komentarze

comments powered by Disqus