A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Kto dostanie zasiłek macierzyński?

Data publikacji: 2015.10.07 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
3.9/5

Narodziny dziecka lub jego adopcja to wydarzenie, które przysparza rodzinie dodatkowych obowiązków i wydatków. Podczas opieki nad małym dzieckiem matki mogą jednak liczyć na pomoc z ZUS - zasiłek macierzyński.

Fot: Kto dostanie zasilek macierzynski?

Zasiek macierzyński jest jednym z najbardziej popularnych świadczeń o charakterze społecznym. Przy jego pomocy państwo wspiera matki, które urodziły dziecko lub zdecydowały się na adopcję. Zasiłek macierzyński to istotne wsparcie nie tylko dla osoby posiadającej niskie dochody. Zasady przyznawania pomocy dla matek nie są proste do zrozumienia. Dlatego w kolejnym odcinku naszego cyklu dokładnie informujemy o tym, kto otrzyma zasiłek macierzyński.

Nie tylko urlop macierzyński pozwala na otrzymanie zasiłku
Na wstępie warto przypomnieć, że zasiłek macierzyński (świadczenie pieniężne) jest czymś zupełnie innym niż urlop macierzyński. Te dwa pojęcia są ze sobą mylone, ponieważ wiele kobiet otrzymuje zasiłek macierzyński podczas urlopu macierzyńskiego. Warto jednak wiedzieć, że zasiłek dla matki przysługuje również w innych sytuacjach.
Zasady przyznawania i wypłacania zasiłku macierzyńskiego reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z przepisami wspomnianej ustawy, zasiłek macierzyński mogą otrzymać kobiety, które w okresie ubezpieczenia chorobowego lub urlopu wychowawczego:

  • urodziły dziecko
  • adoptowały dziecko w wieku nieprzekraczającym 7 lat (w przypadku dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, analogiczny limit wiekowy wynosi 10 lat)
  • przyjęły na wychowanie do niezawodowej rodziny zastępczej dziecko w wieku nieprzekraczającym 7 lat (w przypadku dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym analogiczny limit wiekowy wynosi 10 lat)

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Warto wiedzieć, że po śmierci matki, prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje ojcu dziecka, który przerwał pracę zawodową w związku z opieką nad potomkiem. Takie samo rozwiązanie jest stosowane jeśli matka porzuci dziecko. Zasiłek może również otrzymać inny członek rodziny, który rezygnuje z pracy i pełni zastępczą opiekę nad dzieckiem po jego porzuceniu lub śmierci matki. Prawo do zasiłku macierzyńskiego zostaje przeniesione również wtedy, gdy matka wykorzysta to świadczenie przynajmniej przez 14 tygodni, a ojciec uzyska urlop lub przerwie działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez okres:

  • urlopu macierzyńskiego
  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
  • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 
  • urlopu rodzicielskiego
  • urlopu ojcowskiego (jeżeli matka wróciła do pracy, a ojciec przejął opiekę nad dzieckiem) 

Przejdź na drugą stronę i dowiedz się, kiedy jeszcze przysługuje zasiłek macierzyński oraz sprawdź, ile on wynosi »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »