A A A
drukuj

Kiedy można stracić zaległy urlop wypoczynkowy?

Data publikacji: 2016.09.06 godz. 14:17
OCENA
3,2/5

Polskim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje prawo do nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, w wymiarze 20 lub 26 dni w ciągu roku kalendarzowego. Są sytuacje, w których zgromadzony i wypracowany urlop wypoczynkowy można stracić. Kiedy będzie to miało miejsce?

Fot: Co robić, by nie stracić urlopu wypoczynkowego?

Istnieje możliwość przedawnienia roszczenia o niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi. Przedawnienie to następuje w ciągu 3 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje.

Termin wykorzystania urlopu
Pracownik może wnioskować do pracodawcy o udzielenie mu urlopu wypoczynkowego w pożądanym terminie. Urlop można wpisać do planu urlopów wszystkich pracowników w firmie. Niemniej w przypadku, gdy pracownik nie wykorzysta w ciągu całego roku kalendarzowego przysługujących mu dni wolnych, urlop nie przepada, ale przechodzi na kolejny rok.

Istotne jest jednak i to, że zaległy urlop można wykorzystać tylko do 30 września kolejnego roku kalendarzowego. Wskazuje na to art. 168 Kodeksu pracy. Pracodawca powinien udzielić pracownikowi niewykorzystanego w terminie urlopu najpóźniej właśnie do tej daty. Jest to obowiązkiem pracodawcy.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Bez zgody pracownika
Pracodawcy, który nie udzieli swojemu pracownikowi zaległego urlopu w terminie do 30 września kolejnego roku kalendarzowego, grożą sankcje. Dlatego, nawet jeśli pracownikowi nie jest potrzebny urlop i nie wyraża na niego zgody, jeśli pracodawca w takiej sytuacji go udziela, nie ma on prawa głosu. Zgoda pracownika na urlop nie będzie konieczna również w przypadku, gdy w tym samym czasie biegnie okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Kiedy urlop przepada?
Nie można gromadzić w nieskończoność dni wolnych od pracy i kumulować ze sobą kilkuletnie urlopy wypoczynkowe. W razie wybierania dni wolnych zawsze w pierwszej kolejności są wykorzystywane one z urlopu zaległego, a dopiero później z bieżącego.

Roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego ulega przedawnieniu w ciągu 3 lat, a okres ten liczy się od końca roku kalendarzowego, za który dany urlop przysługuje. Jeśli niewykorzystany urlop wypoczynkowy zostanie przeniesiony w szczególnych przypadkach na kolejny rok kalendarzowy, termin przedawnienia urlopu będzie liczony od końca września tego roku, na który przeniesiono urlop.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka przekorzystna w PEKAO S.A »