A A A
drukuj

Kiedy można zastosować upadłość konsumencką?

Data publikacji: 2019.10.16 godz. 13:21
OCENA
4.2/5

Spirala zadłużenia powoduje, że dłużnik zapada się w nią coraz bardziej. Nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań na bieżąco. Powstają zaległości, które generują kolejne długi w postaci naliczanych odsetek. Z takiej sytuacji wyjściem może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Kiedy można ją wykorzystać i czym ona właściwie jest?

Fot: Kiedy ma zastosowanie upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencką może ogłosić tylko osoba fizyczna - dłużnik, który stał się niewypłacalny, ale jednocześnie przyczyną takiego stanu jest sytuacja wyjątkowa, od niego niezależna. 

Upadłość konsumencka - co to jest?
Osoba fizyczna, która ma długi i nie jest w stanie ich regulować w żaden sposób, może zdecydować się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. To rozwiązanie pozwalające na zmniejszenie lub nawet całkowite umorzenie zobowiązania osoby fizycznej, czyli takiej, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Kto może ogłosić upadłość?
Posłużenie się upadłością konsumencką zarezerwowane jest wyłącznie dla konsumentów, będących dłużnikami. Musi być to osoba fizyczna, czyli nie firma czy spółka. Jeśli osoba fizyczna prowadziła działalność gospodarczą, to także wierzyciel może zgłosić wniosek, o ile od wykreślenia z rejestru przedsiębiorców nie upłynął jeszcze rok.
Korzyścią wynikającą z ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest to, że z chwilą takiego sądowego orzeczenia zawieszeniu ulega postępowanie egzekucyjne, nie są naliczane odsetki, ani nie są podejmowane wobec dłużnika postępowania windykacyjne.

Kiedy możliwe jest zastosowanie upadłości konsumenckiej?
Samo posiadanie długów nie jest jeszcze wystarczające do tego, aby konsument miał prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Musi ponadto spełnić kilka innych warunków. Prócz niewypłacalności powinien on:

  • zadłużać się nieumyślnie - umyślność wyłącza możliwość wydania postanowienia o upadłości konsumenckiej,
  • wykazać, że jego zadłużenie nie jest wynikiem rażącego niedbalstwa.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Rozpoczęcie procesu ogłaszania upadłości konsumenckiej będzie możliwe, jeśli dłużnik spełni powyższe warunki i złoży stosowny wniosek do Sądu upadłościowego, właściwego ze względu na zamieszkanie wnioskodawcy.

Jak wygląda wniosek o upadłość konsumencką?
We wniosku o upadłość konsumencką należy podać dane identyfikujące dłużnika, a także:

  • wskazać miejsca, w których ma on swój majątek,
  • wskazać wszelkie okoliczności uzasadniające złożenie wniosku o upadłość oraz ich uprawdopodobnienie,
  • stworzyć wykaz majątku wraz z oszacowaniem,
  • stworzyć spis wierzycieli i przyporządkować im kwoty zadłużenia.

Po uzyskaniu wniosku sąd rozpatruje go, ale samo orzeczenie upadłości konsumenckiej przez sędziego może potrwać kilka miesięcy. Jeśli do tego dochodzi, ma miejsce wyprzedaż majątku przez syndyka, a sąd orzeka o planie spłaty zadłużenia rozłożonych na 36 lub 54 miesiące.
Sprawdź oferty pożyczek pozabankowych na eBroker.pl »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »