A A A
drukuj

Kredyt hipoteczny małżonków a rozwód

Data publikacji: 2018.07.30 godz. 15:14
OCENA
5.0/5

Raport o Sytuacji Banków w 2016 roku wydany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego traktował między innymi o strukturze kredytów hipotecznych udzielanych przez instytucje bankowe. Okazuje się, że ponad 52 proc. takich zobowiązań zaciągają małżeństwa. Co jednak dzieje się z kredytem po rozwodzie? Kto go spłaca?

Fot: Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie małżonków?

Rozwód powoduje ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej, ale nie zwalnia z odpowiedzialności żadnego z małżonków za spłatę wspólnie zaciągniętego w banku kredytu hipotecznego. 

Wspólny kredyt na wspólne życie
Kredyt hipoteczny to dla wielu Polaków jedyny sposób na zakup własnego mieszkania. Dla podniesienia zdolności kredytowej małżonkowie zaciągają kredyty wspólnie. Zdarza się, że do umowy kredytowej włączana jest jeszcze jedna osoba z rodziny, np. jeden z rodziców małżonków. Po finalizacji umowy, kredyt jest uruchamiany, a kredytobiorcy stają się szczęśliwymi posiadaczami domu lub mieszkania. W perspektywie mają zwykle długie lata spłaty takiego zobowiązania, ale rozłożoną na dogodne raty.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Automatycznie przy zawarciu związku małżeńskiego powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Ustawowo obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez oboje lub jednego z małżonków. Żaden z nich nie może żądać podziału majątku wspólnego czy samodzielnie zarządzać jakąś częścią, chyba że zdecydują się na podpisanie notarialnej umowy o rozdzielność majątkową. W przeciwnym wypadku wszystkie czynności związane z ich majątkiem, w tym z kupioną na kredyt nieruchomością, wymagają zgody obojga małżonków. Wspólność majątkowa powoduje też, że jeśli nawet tylko jeden z małżonków widnieje na umowie kredytowej, to oboje stają się kredytobiorcami, zobowiązanymi do spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego.
Nigdy nie wiadomo, czy małżeństwo przetrwa próbę czasu, a umowa kredytowa i tak będzie kontynuowana, nawet po rozwodzie. Jak to w praktyce wygląda?

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Co z kredytem po rozwodzie?
Jeśli małżeństwo z ustawową wspólnością majątkową rozwodzi się, musi podzielić się swoim wspólnym majątkiem i rozwiązać kwestię zaciągniętych wspólnie zobowiązań, np. zaciągniętego kredytu hipotecznego. Małżonkowie mogą dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku i zobowiązań, jeśli tak nie jest - konflikt rozstrzyga sąd w trakcie rozwodu lub w odrębnym postępowaniu. Sąd jednak koncentruje się zwykle na podziale aktywów, czyli tego, co małżonkowie mają, a nie stanowi o tym, kto ma spłacać wspólnie zaciągnięte przez małżonków zobowiązania.
Mąż i żona mogą postanowić, że jedno z nich będzie kontynuować spłatę kredytu, a w zamian otrzyma mieszkanie. Warto podkreślić, że mimo rozwodu i zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej, każde z byłych małżonków pozostaje w oczach banku dłużnikiem i ponosi pełną odpowiedzialność za terminową spłatę zaciągniętego kredytu.
Banki dopuszczają rozwiązanie polegające na wymianie współkredytobiorcy, o ile zdolność kredytowa nowego klienta jest wystarczająco wysoka. Można też sprzedać kupione na kredyt mieszkanie, przeznaczyć uzyskane w ten sposób pieniądze na spłatę kredytu hipotecznego.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »