A A A
drukuj

Kredyt konsumpcyjny czy konsumencki?

Data publikacji: 2013.10.15 godz. 13:33

Opracowanie własne
OCENA
4.2/5

Praktycznie wszystkie kredyty gotówkowe są jednocześnie „konsumpcyjne” i „konsumenckie”. Te dwa określenia brzmią podobnie, ale mają zupełnie inne znaczenie. Pierwsze z nich jest elementem nazewnictwa stosowanego przez krajowe banki. Termin „kredyt konsumencki” ma bardziej formalny charakter. Jest on sprecyzowany przez ustawę, która reguluje zasady funkcjonowania wielu produktów finansowych (w tym również kredytów gotówkowych).

Szukasz najtaszego kredytu?
Sprawdź ranking eBroker.pl

Konsument znajduje się pod kredytową ochroną

Zasady funkcjonowania kredytów konsumenckich określa ustawa z dnia 12 maja 2011 roku. W myśl tego aktu prawnego konsumencki status zyskują wszystkie umowy kredytowe, które:

 • mają wartość mniejszą lub równą 255 550 złotych
 • są oferowane przez przedsiębiorcę (tj. bank, firmę pożyczkową lub Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową)
 • finansują cel bezpośrednio niezwiązany z działalnością gospodarczą i zawodową danej osoby

Trzeba nadmienić, że wspomniany limit kwotowy dotyczy również kredytów denominowanych w obcej walucie. Przeliczenia ich wartości dokonuje się według średniego kursu, który został ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu kwartału poprzedzającego datę zawarcia umowy kredytowej.

Do grupy kredytów konsumenckich można zaliczyć:

 • kredyty gotówkowe, samochodowe, obrotowe, konsolidacyjne i ratalne, udzielane przez banki oraz SKOK-i
 • pożyczki oferowane przez instytucje pozabankowe (tzw. chwilówki)

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Konsumencki status umowy zapewnia szczególną ochronę dla osoby, która chciałaby zaciągnąć dany kredyt lub pożyczkę. Przedsiębiorca musi jej przedstawić formularz informacyjny. Po lekturze takiego dokumentu klient powinien uzyskać wiedzę na temat:

 • danych kredytodawcy i ewentualnego pośrednika
 • rodzaju kredytu
 • czasu obowiązywania kredytu
 • całkowitej wartości pożyczanego kapitału
 • stopy oprocentowania i warunków jej zmiany
 • poziomu Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania kredytu (tzw. RRSO)
 • wysokości całkowitej kwoty do zapłaty
 • zasad i terminów spłaty rat
 • dodatkowych produktów (np. polisy ubezpieczeniowej)
 • stopy oprocentowania przeterminowanych zobowiązań
 • konsekwencji związanych z brakiem terminowej płatności
 • wymaganych form zabezpieczenia

Kredytowa ochrona konsumentów dotyczy również takich kwestii jak:

 • zawartość umowy (musi ona zawierać informacje wymienione w artykule 22 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku)
 • zasady reklamowania kredytów konsumenckich (w ramach tzw. przykładu reprezentatywnego reklamy takich produktów muszą przedstawiać realistyczne szacunki kosztów kredytowania)
 • zakaz naliczania kosztów z tytułu odstąpienia od umowy (nie dotyczy on odsetek należnych za okres wykorzystania kapitału oraz bezzwrotnych opłat administracyjnych i notarialnych, które pokrył kredytodawca)
 • obowiązek przekazania konsumentowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które jest ważne w ciągu kolejnych 14 dni (przedsiębiorca może dobrowolnie wydłużyć wspomniany termin)
 • zakaz pobierania prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego, który:
 • cechuje się zmienną stopą procentową

lub

 • w trakcie następnych 12 m-cy wymaga spłaty kapitału mniejszego niż trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z grudnia ubiegłego roku (obecnie 12 323,85 zł).

Kredyt konsumpcyjny zapewnia swobodę wydatkowania środków

W ramach uzupełnienia warto również przedstawić krótką charakterystykę kredytu konsumpcyjnego. Taki produkt służy do finansowania bieżących potrzeb gospodarstwa domowego (np. zakupu sprzętu AGD lub wakacyjnego wyjazdu).

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Kredyt konsumpcyjny przybiera zarówno formę gotówkową jak i bezgotówkową. Pierwszy wariant jest bardziej popularny. Dzięki jego zastosowaniu konsument może samodzielnie podjąć środki i przeznaczyć je na zakup wybranego dobra lub usługi. W przypadku bezgotówkowego kredytu konsumpcyjnego bank przelewa pożyczony kapitał na konto podmiotu sprzedającego określony produkt (np. nowy samochód).

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Konto osobiste w Volkswagen Bank GMBH Oddział w Polsce »