A A A
drukuj

Kto może zostać poręczycielem kredytowym?

Data publikacji: 2018.10.17 godz. 17:27
OCENA
5,0/5

Banki akceptują wiele różnych zabezpieczeń spłaty zobowiązań kredytowych. Są to zabezpieczenia osobowe i rzeczowe. W grupie tych pierwszych wymienia się poręczenia spłaty kredytu przez osoby trzecie. Kto może zostać poręczycielem i jakie obowiązki się z tym wiążą?

Fot: Kto może zostać żyrantem?

Poręczycielem może być osoba, która ma odpowiednio wysoką zdolność kredytową i jest wiarygodna w oczach banku. 

Kim jest poręczyciel?
Bank przy udzielaniu kredytów swoim klientom bierze pod uwagę wiele kryteriów, dotyczących przede wszystkim zdolności i wiarygodności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Ową wiarygodność można zwiększyć dzięki zabezpieczeniom spłaty kredytu. Takim zabezpieczeniem jest poręczenie spłaty.
Poręczycielem jest osoba, która zaświadcza na odpowiednim druku bankowym, że spłaci kredyt, jeśli nie zrobi tego główny kredytobiorca. Tym samym bierze na siebie dużą odpowiedzialność.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Kto może być poręczycielem?
Instytucje kredytujące akceptują poręczycieli, którzy mają faktyczną zdolność kredytową i będą w stanie spłacić zobowiązanie kredytowe, jeśli kredytobiorca nie podoła temu zadaniu. Poręczyciel musi posiadać stałe, stabilne źródło zarobkowania. Bez problemu bank zaakceptuje w roli poręczyciela osoby:

  • zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (lub na czas określony, ale odpowiednio długi, akceptowalny przez bank),
  • prowadzące własną działalność gospodarczą,
  • zatrudnione na kontrakcie,
  • wykonujące wolny zawód,
  • będące emerytami lub rencistami (choć obowiązują pewne ograniczenia wieku poręczyciela).

Wiek potencjalnego poręczyciela ma duże znaczenie dla osób, które starają się o kredyt z długim okresem spłaty. Na koniec okresu spłaty kredytu ani kredytobiorca, ani jego poręczyciel nie może być sędziwym starcem. Część umów kredytowych ustala sztywną granicę wieku dla potencjalnych poręczycieli.
Poręczyciel musi mieć odpowiednio wysoką zdolność kredytową, tak jak kredytobiorca. Brane pod uwagę są jego stosunki rodzinne oraz zobowiązania finansowe. Negatywna historia kredytowania w BIK u poręczyciela dyskwalifikuje go do pełnienia takiej funkcji.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Obowiązki poręczyciela
Podstawowym obowiązkiem, jaki bierze na siebie poręczyciel, jest pokrycie zobowiązania kredytobiorcy, jeśli ten nie jest sam w stanie go spłacić. Poręczyciel ma prawo uzyskać z banku informacje na temat trybu spłaty poręczanego kredytu i o ewentualnych opóźnieniach w spłacie. Może też żądać regresem od kredytobiorcy zwrotu pieniędzy, jakie spłacił do banku z tytułu bycia poręczycielem.

Komentarze

comments powered by Disqus