A A A
drukuj

Kto trafi do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych?

Data publikacji: 2017.11.21 godz. 11:44
OCENA
2.8/5

Oprócz BIK-u oraz czterech biur informacji gospodarczej, w Polsce działa również Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Warto poznać zasady funkcjonowania tej ważnej ewidencji.

Fot: Rejestry dłużników - kto tam trafia?

W kontekcie historii kredytowej i wiarygodności dłużników, najczęściej mówi się o Biurze Informacji Kredytowej. Wielu kredytobiorców potrafi również wskazać przynajmniej jedno z biur informacji gospodarczej (np. BIG InfoMonitor). Znacznie mniej Polaków słyszało o systemie Bankowy Rejestr prowadzonym przez Związek Banków Polskich oraz Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Na temat tej pierwszej ewidencji (Bankowy Rejestr) już pisaliśmy na naszym portalu (tutaj »). Teraz przyszedł czas na omówienie zasad działania Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Warto wiedzieć, że ta specyficzna ewidencja prowadzona przez Krajowy Rejestr Sądowy ma inne prawne podstawy funkcjonowania niż BIK oraz biura informacji gospodarczej.

Do bazy KRDN trafiają nie tylko dane polskich przedsiębiorców
O zasadach działania Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (KRDN) więcej dowiemy się z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS-ie). Zgodnie ze wspomnianą ustawą, rejestr dłużników niewypłacalnych jest integralną częścią KRS-u. To ważna informacja dla osób, którym Krajowy Rejestr Sądowy może kojarzyć się tylko z formalnościami dotyczącymi rejestracji spółek.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Ustawa o KRS-ie dokładnie wskazuje, które dane mogą trafić do bazy niewypłacalnych dłużników. Opisywana baza w przypadku osób fizycznych zawiera m.in. informacje na temat ich imienia, nazwiska oraz PESEL-u. Inne podmioty są identyfikowane na podstawie numerów NIP/REGON oraz adresu siedziby. Ponadto każdy wpis w KRDN zawiera informacje o dacie jego utworzenia oraz dacie ewentualnego złożenia wniosku wpisowego. Równie ważna jest informacja na temat podstawy utworzenia wpisu. Zadłużone osoby fizyczne mogą oczekiwać, że w bazie danych Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych znajdą się informacje o tytule wykonawczym, wierzycielu oraz zaległej kwocie.
Sprawdź, jak działa system Bankowy Rejestr prowadzony przez ZBP »

Warto wiedzieć, że dane tylko niektórych podmiotów trafiają do KRDN. Wspomniany rejestr gromadzi informacje na temat:

  • przedsiębiorców, którzy ogłosili upadłość albo nie mogli ogłosić upadłości ze względu na wartość majątku mniejszą od kosztów postępowania upadłościowego
  • wspólników upadłej spółki ponoszących odpowiedzialność za jej zobowiązania całym swoim majątkiem
  • wspólników spółki ponoszących odpowiedzialność za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, jeżeli niewystarczająca wartość ich majątku skutkowała oddaleniem wniosku o upadłość
  • dłużników alimentacyjnych posiadających zaległość za okres dłuższy niż 6 miesięcy
  • osób fizycznych, w stosunku do których umorzono egzekucję z uwagi na koszty postępowania wyższe od wartości majątku
  • dłużników zobowiązanych do wyjawienia majątku
  • osób pozbawionych przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia roli członka rady nadzorczej, reprezentanta albo pełnomocnika w spółce handlowej, spółdzielni, przedsiębiorstwie państwowym, fundacji lub stowarzyszeniu

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Dane wymienionych osób trafiają z mocy ustawy (automatycznie) do bazy danych Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Istnieje również możliwość wykonania wpisu do KRDN na wniosek osoby zainteresowanej. Taki wniosek może złożyć każdy wierzyciel posiadający tytuł wykonawczy przeciwko osobie fizycznej (jeśli taka osoba nie zapłaciła długu w ciągu 30 dni od odpowiedniego wezwania). Wniosek o wpis do rejestru dłużników może złożyć również ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma takie prawo w odniesieniu do osób fizycznych, które przez 30 dni od odpowiedniego wezwania nie uregulowały swojego długu.
Sprawdź, w jakich okolicznościach ZUS lub fiskus może umorzyć Twój dług »

Kłopotliwy wpis nawet 10 lat będzie widoczny w ewidencji KRS
Wpis w bazie danych Krajowego Rejestru Sądowego nie wydaje się tak uciążliwy, jak chociażby negatywna informacja przechowywana przez Biuro Informacji Kredytowej albo biuro informacji gospodarczej (KRD BIG, BIG InfoMonitor, KBIG, ERIF BIG). Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wpis do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych znacząco obniża biznesową wiarygodność osób, które prowadzą firmy albo chcą rozpocząć działalność gospodarczą.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Opisywana ewidencja w KRS-ie powstała głównie po to, aby pomóc przedsiębiorcom w identyfikacji ryzykownych partnerów biznesowych. Właśnie dlatego usunięcie danych osoby fizycznej z KRDN nie jest łatwe. Co do zasady, wpis dotyczący niewypłacalnego dłużnika jest przechowywany przez 10 kolejnych lat. Krajowy Rejestr Sądowy z urzędu wcześniej usunie wpisy, których podstawa prawna stała się nieaktualna. O wykreślenie wpisu z Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych może wnioskować również osoba fizyczna, jeżeli tytuł wykonawczy przeciwko niej (będący podstawą wpisu) został prawomocnie pozbawiony wykonalności.
Dowiedz się więcej o zasadach przetwarzania Twoich danych przez BIK »
Przeczytaj o zasadach działania Biur Informacji Gospodarczej » 

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »