A A A
drukuj

L4 na dziecko - kiedy przysługuje i w jakim wymiarze?

Data publikacji: 2020.02.24 godz. 09:41
OCENA
4,5/5

L4, czyli zwolnienie lekarskie przysługuje pracownikowi nie tylko w okresie własnej choroby, ale także i wówczas, gdy zachoruje jego dziecko. Na jakich zasadach jest wówczas udzielane zwolnienie i w jakim wymiarze?

Fot: L4 rodzica na chore dziecko - kiedy można skorzystać?

L4, czyli zwolnienie chorobowe i zasiłek opiekuńczy przysługiwać może do 60 dni w roku dla mamy czy taty dziecka, które jest chore, ale nie tylko. Także przy nieprzewidzianym zamknięciu placówki wychowawczej można z niego skorzystać. 

Zwolnienie lekarskie na dziecko
Obojgu rodzicom, zgodnie z przepisami prawa, przysługuje zwolnienie lekarskie w okresie choroby dziecka. O tym, jak długo rodzic będzie mógł korzystać w takiej sytuacji z L4, decyduje wiek dziecka, nie zaś liczba wychowywanych dzieci w rodzinie.

Na równi matka i ojciec dziecka mają prawo do zasiłku opiekuńczego, pod warunkiem, że są oboje objęci ubezpieczeniem chorobowym. Nie ma tutaj większego znaczenia forma zatrudnienia. Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko pracownikom, czyli osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ale też tym, które są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, np. osoby pracujące na umowie zlecenia i prowadzące własną działalność gospodarczą.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

W przypadku przedsiębiorców warunkiem skorzystania z prawa do zasiłku opiekuńczego i zwolnienia lekarskiego na dziecko będzie terminowe opłacanie dobrowolnej składki chorobowe i przerwanie prowadzenia działalności w czasie sprawowania opieki. Rodzice nie mogą skorzystać w tym samym czasie ze zwolnienia lekarskiego na dziecko. Zasiłek opiekuńczy może otrzymać tylko jeden z rodziców, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę.

Kiedy można skorzystać z L4 na dziecko?
Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicowi w czasie choroby dziecka, w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad nieletnim, o ile nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę. Nie dotyczy to opieki nad dzieckiem chorym w wieku do lat 2.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Z zasiłku opiekuńczego może skorzystać ponadto osoba, która nie jest w stanie podjąć pracy, bo musi opiekować się:

  • zdrowym dzieckiem, w wieku do 8 lat, z powodu nagłego, nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły, choroby opiekunki, czy rodzica, który stale opiekuje się dzieckiem;
  • dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do 18 lat, jeśli wystąpiła jedna z następujących sytuacji: poród lub choroba małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, jeśli poród lub choroba uniemożliwia im opiekę; pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem;
  • chorym dzieckiem w wieku do 14 lat;
  • chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat;
  • innym chorym członkiem rodziny np. małżonkiem, rodzicem dziecka, rodzicem, ojczymem, macochą, teściem, dziadkiem, wnukiem, rodzeństwem oraz dzieckiem w wieku ponad 14 lat, jeśli będzie z nim mieszkać w czasie choroby.

Wymiar L4 na chore dziecko
W przypadku sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, L4 może potrwać do 60 dni w roku kalendarzowym. Jeśli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny, to będzie to 14 dni w roku kalendarzowym. Kiedy mama lub ojciec opiekuje się chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku 14-18 lat albo dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 8 do 18 lat, jeśli w wyniku porodu, choroby albo pobytu w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, nie mogą oni opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym – wówczas przysługuje L4 w wymiarze 30 dni w roku kalendarzowym.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »
Jednocześnie łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku, czyli średniego wynagrodzenia albo przychodu z ostatnich 12 miesięcy. Wypłacany jest za każdy dzień, w którym mama lub tata dziecka sprawuje nad nim opiekę, także za dni, które są ustawowo wolne od pracy.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »