A A A
drukuj

Komornicy zajmują środki pochodzące z 500+

Data publikacji: 2016.06.03 godz. 15:26
OCENA
4,0/5

Wsparcie w programie Rodzina 500 plus miało być wyłączone z egzekucji komorniczej. W praktyce zdarzają się zajęcia na kontach beneficjentów. Zareagował Prezydent oraz Minister Sprawiedliwości.

Fot: Komornik zajmie środki pochodzące z 500+

Świadczenia wychowawcze podobnie jak alimenty oraz zasiłki wypłacane przez pomoc społeczną, powinny być wyłączone z egzekucji komorniczej. Stosowanie takiej zasady, w praktyce stwarza jednak problemy. Od niedawna dotyczą one również środków przekazywanych w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Przedstawiciele środowiska komorniczego jeszcze przed rozpoczęciem wypłat „500 zł na dziecko” ostrzegali, że mogą się zdarzać zajęcia pomocy dla rodziców. Po kilku takich przypadkach, które zostały nagłośnione przez media, interweniował Minister Sprawiedliwości oraz Prezydent. Andrzej Duda zaproponował zmianę prawną, która zobowiązuje banki do weryfikowania źródła, z którego pochodzi wpłata na zajęte konto. Innym wariantem jest uruchomienie specjalnych rachunków chronionych przed egzekucją komorniczą. Do czasu wprowadzenia konkretnych rozwiązań, pomoc z programu „Rodzina 500 plus” można uchronić przed zajęciem na koncie, poprzez wypłatę gotówkową w kasie gminy lub złożenie wniosku do komornika.
UWAŻAJ NA TO! Konta, o których "nie dowie się komornik". Czytaj więcej »

Ochrona świadczeń rodzinnych kończy się po ich przekazaniu na rachunek
Problemy dotyczące zajmowania wypłat z programu „Rodzina 500 plus”, można było przewidzieć na długo przed uruchomieniem rządowej pomocy dla rodziców. Już wcześniej wiele osób skarżyło się, że komornik zajmuje im świadczenia wychowawcze, zasądzone alimenty lub zasiłki z pomocy społecznej. Takie działanie komornika wynika z wadliwości prawa, które nie pozwala mu na sprawdzenie pochodzenia pieniędzy wpłaconych na rachunek. Dodatkowo przepisy dotyczące egzekucji z rachunku bankowego nie przewidują możliwości wykluczenia jakichś dodatkowych kwot z zajęcia. Ustawowa ochrona alimentów, świadczeń wychowawczych i zasiłków, którą przewiduje kodeks postępowania cywilnego, obowiązuje podczas naliczania wypłaty i kończy się z chwilą przekazania pieniędzy na rachunek bankowy. Po wpłacie do banku środki, które powinny być chronione, po prostu tracą swoją tożsamość.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Opisywany problem postanowił rozwiązać Prezydent. W odpowiedzi na doniesienia dotyczące zajmowania „500 zł na dziecko” przez komorników, zespół prezydenckich prawników przygotował zmiany prawne, które powinny skuteczniej chronić nowe świadczenie wychowawcze przed egzekucją komorniczą. Propozycja Prezydenta przewiduje m.in. wprowadzenie przepisu, który zobligowałby bank do sprawdzenia pochodzenia środków (na podstawie nazwy nadawcy przelewu i tytułu operacji). Komornik zostanie powiadomiony, że część salda nie może być przekazana na poczet długów jeśli pracownik banku wcześniej stwierdził wpłatę pieniędzy nieobjętych egzekucją. Nowelizacja przepisów, którą zaproponował Prezydent, 12 maja 2016 roku została już omówiona podczas pierwszego czytania na forum Sejmu i skierowana do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.
Nieco inne rozwiązanie proponują przedstawiciele Związku Banków Polskich oraz Krajowej Rady Komorniczej. Wspomniane instytucje chciałyby uruchomić bezpłatne rachunki bankowe, na które będą wpływały środki wyłączone z egzekucji komorniczej (np. „500 zł na dziecko”, inne świadczenia wychowawcze, zasądzone alimenty, zasiłki z pomocy społecznej). Niestety wprowadzenie specjalnych rachunków socjalnych, wymaga pomocy prawnej ze strony rządu oraz odpowiednich przygotowań technicznych i organizacyjnych.
Dowiedz się więcej o propozycji utworzenia specjalnych rachunków dla dłużników »

Przejdź na drugą stronę i dowiedz się co robić, gdy komornik zajmie Twoje świadczenie »

Komentarze

comments powered by Disqus