A A A
drukuj

Lombardy – co warto o nich wiedzieć?

Data publikacji: 2019.10.22 godz. 10:08
OCENA
5.0/5

Lombardy czasem reklamują się jako alternatywa dla pożyczek pozabankowych. Postanowiliśmy przybliżyć najważniejsze zasady działania tych instytucji finansowych.

Fot: Jak działa lombard?

W poowie 2019 r. pojawiły się informacje sugerujące, że rząd zamierza bardzo znacząco obniżyć limity kosztów pozaodsetkowych pożyczek. Takie rozwiązanie mogłoby zupełnie wyeliminować większość „chwilówek” z rynku i znacząco ułatwić działalność lombardów, które stanowią konkurencję dla pozabankowych pożyczkodawców. Na razie temat związany z obniżeniem limitów kosztowych w pożyczkach stracił na znaczeniu. Mimo tego warto przyjrzeć się prawnym i praktycznym zasadom działania lombardów. Postanowiliśmy pokrótce opisać ten interesujący temat, który stosunkowo rzadko pojawia się na portalach finansowych.

Lombard czasem działa jako instytucja pożyczkowa …
Warto wiedzieć, że działalność lombardów do tej pory nie została szczegółowo i odrębnie uregulowana pod względem prawnym. Osoba zakładająca lombard, bez wątpienia powinna zarejestrować działalność gospodarczą. Nie istnieje natomiast obowiązek uzyskiwania koncesji, zezwoleń lub wpisu do urzędowego rejestru (takiego jak np. rejestr instytucji pożyczkowych).
Wyjątek od wspomnianej wcześniej zasady dotyczy tych lombardów, które prowadzą działalność polegającą na udzielaniu pożyczek konsumenckich z zabezpieczeniem w postaci zastawu na rzeczy ruchomej (np. biżuterii lub sprzęcie elektronicznym). Taka działalność czyni bowiem z lombardów instytucje pożyczkowe w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim. Oznacza to między innymi konieczność uzyskania wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez KNF, obowiązek prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej), a także wymóg posiadania kapitału zakładowego o wartości przynajmniej 200 000 zł (pokrytego wkładem pieniężnym). Po dwóch - trzech latach od wprowadzenia wspomnianych wymagań okazuje się, że część lombardów pomimo udzielania kredytów konsumenckich nadal nie zarejestrowała się jako instytucje pożyczkowe.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Tzw. "sprzedaż z odkupem" to opcja łatwiejsza dla lombardu
Lombard może dość łatwo ominąć wymogi związane z koniecznością działania jako instytucja pożyczkowa. Wystarczy, że firma świadcząca usługi lombardowe będzie podpisywać umowy sprzedaży z prawem odkupu rzeczy przez ich wcześniejszego właściciela. Odkup polega na możliwości odstąpienia od umowy po zapłacie określonej wcześniej kwoty (odstępnego) w ustalonym terminie. Takie umowy sprzedaży nie są klasyfikowane jako pożyczki konsumenckie, co skutkuje brakiem wymagań dotyczących m.in. formy prawnej lombardu, rejestracji w ewidencji prowadzonej przez KNF i odpowiedniego kapitału zakładowego spółki akcyjnej lub spółki z o.o. (min. 200 000 zł). Działanie lombardu poza ustawą o kredycie konsumenckim oznacza również brak obowiązku przestrzegania limitu kosztów pozaodsetkowych, który został ustanowiony przez ten akt prawny.
Sprawdź, jakiego poziomu nie mogą przekraczać koszty pozaodsetkowe pożyczki »

Warto wiedzieć, że lombardy czasem zawierają z klientami jeszcze inny rodzaj umowy. Chodzi o tak zwane odpłatne przechowywanie. Umowy przechowania często są połączone z umowami pożyczki. Pojawiają się zatem wątpliwości prawne dotyczącego tego, czy koszty przechowywania przedmiotu powinny zostać doliczone do kosztów pozaodsetkowych (limitowanych przez ustawę o kredycie konsumenckim).
Przejdź na drugą stronę - poznaj największe plusy i minusy pozyczki z lombardu »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »