A A A
drukuj

Monit - kosztowne przypomnienie o długu

Data publikacji: 2018.08.08 godz. 10:09
OCENA
5,0/5

Zaciągając kredyt lub pożyczkę, dana osoba lub podmiot bierze na siebie odpowiedzialność za spłatę takiego zobowiązania w terminie. Jeśli tego nie zrobi, wierzyciel będzie mógł wszcząć postępowanie mające na celu odzyskanie wierzytelności. W ramach polubownego działania najpierw wyśle bądź przekaże w inny sposób dłużnikowi monit. Czym on jest?

Fot: Ile kosztuje monit przypominający o kredycie?

Monit to pisemne lub cyfrowe przypomnienie o długu, przekazywane przez wierzyciela dłużnikowi. Może mieć formę listu, SMS-a, maila, a nawet postać rozmowy telefonicznej czy osobistych odwiedzin. 

Przypomnienie dla dłużnika
Monit jest pismem lub informacją w formie cyfrowej, która ma za zadanie przypomnieć dłużnikowi o konieczności zwrotu udzielonego mu uprzednio zobowiązania. Można go traktować jako wezwanie do spłaty raty kapitałowo-odsetkowej kredytu lub pożyczki, albo pełnej kwoty zobowiązania, jeżeli termin uiszczenia długu już minął. Monit wysyła do pożyczkobiorcy pożyczkodawca, aby w ramach postępowania ugodowego odzyskać dług.

Jak wygląda monit?
W treści konstruowanego przez wierzyciela monitu powinny znaleźć się informacje dotyczące wymagalnego długu wraz z terminem spłaty i informacją, że nieuiszczenie zobowiązania spowoduje naliczenie odsetek karnych. W monicie obowiązkowo należy zawrzeć:

 • dane dłużnika i firmy pożyczkowej, wraz z adresem,
 • wezwanie dłużnika do uregulowania długu,
 • numer dokumentu zapłaty,
 • określenie precyzyjnie pełnej kwoty zadłużenia, bez kwoty odsetek,
 • wskazanie nieprzekraczalnego terminu spłaty zobowiązania,
 • numer rachunku bankowego do spłaty zaległej kwoty,
 • ostrzeżenie o konsekwencjach dotyczących dalszego uchylania się od spłaty zobowiązania.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Jak monit dociera do dłużnika?
Wierzyciel, posługując się monitem, przypomina dłużnikowi o obowiązku spłaty zadłużenia, w możliwie jak najkrótszym czasie. Monit może przybrać przy tym formę:

 • wiadomości SMS,
 • wiadomości e-mail,
 • informacji przekazanej drogą telefoniczną,
 • wiadomości listownej.

Samo wysłanie monitu do dłużnika nie wywołuje po jego stronie żadnych konsekwencji prawnych. Jest to jednak szansa na to, aby spłacić zadłużenie i uniknąć wizyt windykatorów, a później nawet komornika. 

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Koszt monitu
Ustawa o zmianie ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw z 5 sierpnia 2015 roku, nazywana ustawą antylichwiarską, ograniczyła wysokości opłat związanych m.in. z monitami wysyłanymi do nierzetelnych dłużników. Opłaty te nie mogą być wyższe niż maksymalne odsetki za opóźnienie. Najtańsze są monity wysyłane za pomocą wiadomości SMS lub e-mail, a najdroższe te dostarczane listem poleconym lub do rąk własnych pożyczkobiorcy. 

Komentarze

comments powered by Disqus
 • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
 • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
 • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »