A A A
drukuj

Na czym będzie polegała Karta Praw Podatnika?

Data publikacji: 2019.05.14 godz. 16:06
OCENA
5,0/5

Podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która na mocy odpowiednich przepisów podlega obowiązkowi podatkowemu. Powstał projekt ustawy Karta Praw Podatnika. Czym on będzie?

Fot: Karta Praw Podatnika

Projekt Karty Praw Podatnika pozwoli na uporządkowanie praw i odpowiadających im obowiązków podatkowych podatników w Polsce. Ma być również podstawą do wszczynania ewentualnych postępowań przez Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

 

Założenia projektu ustawy
Przygotowany przez ekspertów projekt ustawy Karta Praw Podatników został zaprezentowany podczas konferencji 26 marca 2019 roku w Sejmie. Obecnie trwają prace legislacyjne, które mają na celu finalne wprowadzenie Karty Praw Podatnika do porządku prawnego.
Karta ma być zbiorem wszystkich podstawowych praw przysługujących podatnikowi, którym odpowiadają obowiązki organów podatkowych. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że ma ona pełnić trzy funkcje:

 • edukacyjną,
 • informacyjną,
 • porządkującą.

Wszystkie informacje zawarte w Karcie Praw Podatnika znajdują się już właściwie w innych ustawach, między innymi ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych czy podatku dochodowym od osób prawnych, ale Karta napisana jest językiem prostym, zrozumiałym dla wszystkich, a nie urzędowym.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »

Jak wykorzystywana ma być Karta?
Twórcy Karty Praw Podatnika podkreślają, że nie tylko ma być ona źródłem informacji dla podatników na co dzień, ale ma być ona dostarczana podatnikowi w obliczu wszczynania wobec niego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej.
Dzięki Karcie być może uda się zwiększyć społeczną akceptację istniejącego w Polsce systemu podatkowego. Przeciętny podatnik może nie rozumieć zawiłości prawa podatkowego, zawartego w różnych aktach prawnych, dlatego Karta Praw Podatnika pozwala na ich uproszczenie i podanie podatnikom w uproszczonej formie.

Prawa podatnika
Ponadto Karta Praw Podatnika odwołuje się wprost do uprawnień Rzecznika Praw Obywatelskich. Zawodowy pełnomocnik będzie mógł na jej podstawie zgłaszać Rzecznikowi przypadki rażącego naruszenia praw podatnika. Wśród praw tych wymienia się prawo do:

 • dobrego prawodawstwa podatkowego,
 • prywatności,
 • domniemania rzetelności i dobrej wiary,
 • zapłaty podatku w wysokości, która wynika z ustaw podatkowych,
 • rzetelnego przeprowadzenia postępowania administracyjnego i sądowego w sprawach podatkowych,
 • naprawienia szkody,
 • zaskarżenia rozstrzygnięć w sprawach podatkowych.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Oceny, wnioski i rekomendacje, jakie przygotuje Rzecznik zgodnie ze zgłoszeniami pełnomocników podatników, będą podstawą do sporządzenia corocznej informacji przez Ministra Finansów, która składana jest Sejmowi na temat poziomu przestrzegania praw podatnika.

Komentarze

comments powered by Disqus
 • Pożyczka przekorzystna w PEKAO S.A »