A A A
drukuj

Nowe zasady przedawniania długów

Data publikacji: 2018.08.08 godz. 12:07
OCENA
5,0/5

Skrócenie okresu przedawnienia długów przewiduje nowelizacja niektórych przepisów Kodeksu cywilnego. To bardzo ważna informacja dla wszystkich wierzycieli oraz ich dłużników.

Fot: Kiedy przedawnia się dług?

Zamiast 10, 6 lat na przedawnienie długów. Roszczenia wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej przedawnią się już po 3 latach, a związane z umową najmu - już po roku. 

Nie 10 a 6 lat
Kodeks cywilny do niedawna przewidywał aż 10 lat na dochodzenie przez wierzycieli zapłaty wierzytelności przez dłużników. Dziś okres przedawnienia większości długów będzie wynosił już tylko 6 lat. To maksymalny, przewidziany prawem cywilnym okres, po którym ostatecznie roszczenie się przedawni. Później wierzyciel nie będzie miał możliwości przymusowego dochodzenia roszczeń.
Dodatkowo dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Natomiast roszczenia wynikające z umowy najmu przedawniają się po roku, a z umowy zlecenia - po dwóch.

Uprawnienia wierzyciela
Dłużnik ma zobowiązanie, z którego powinien się wywiązać. Jeśli tego nie robi dobrowolnie, wierzyciel ma prawo podjąć odpowiednie kroki prowadzące do uzyskania spłaty długu, w związku z pożyczką lub wykonaną usługą czy dostawą towaru, za które nie otrzymał wynagrodzenia. Może podjąć się wysyłki monitów, a jeśli przypomnienia nic nie dadzą, odsprzedać dług firmie windykacyjnej. Ostatecznym mechanizmem dochodzenia długów jest skierowanie sprawy do sądu o nakaz zapłaty. Po jego uzyskaniu, do gry wkracza komornik, który ostatecznie będzie egzekwował dług.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Wszystko to jednak musi zmieścić się w przewidzianym przez prawo czasie. Dotychczas roszczenia przedawniały się w ciągu 10 lat, czyli wierzyciel miał dekadę na dochodzenie swoich praw o zapłatę od dłużnika. Później wierzytelność się przedawniała. Dziś wierzyciel jest mobilizowany przez nowe prawo do szybszego działania w kwestii dochodzenia zwrotu długów.

Koniec okresu przedawnienia
Zgodnie z art. 118 nowego Kodeksu cywilnego, termin przedawnienia będzie kończył się w ostatnim dniu roku kalendarzowego, chyba że termin właściwy dla dochodzenia długu i dla jego przedawnienia jest krótszy niż 2 lata.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Ciężar dowodu
Dotychczas to dłużnik musiał udowodnić przed sądem, że wierzytelność uległa przedawnieniu. Ministerstwo Sprawiedliwości zmienia jednak ten stan rzeczy i proponuje zasadę, że to wierzyciel będzie musiał dowieść, że wierzytelność nie została jeszcze przedawniona.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »