A A A
drukuj

Numer NIP - kto i kiedy może go potrzebować?

Data publikacji: 2017.09.25 godz. 11:21
OCENA
2,8/5

Numer identyfikacji podatkowej w skrócie NIP jeszcze kilka lat temu był obowiązkowy dla wszystkich podatników rozliczających się z fiskusem z podatku dochodowego. Dziś osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT, nie muszą mieć takiego numeru. Dla kogo pozostaje on obowiązkowy?

Fot: Kto powinien mieć swój numer NIP?

NIP jest obowiązkowy dla płatników różnego rodzaju podatków (m.in. zaliczek na podatek dochodowy za pracowników), płatników składek ubezpieczeniowych oraz wielu podatników. 

Identyfikator w kontaktach z fiskusem
NIP należy traktować jako obowiązkowy dla wielu podatników, płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych numer identyfikacji podatkowej. Nadaje się go na wniosek danego podmiotu, na podstawie jego zgłoszenia identyfikacyjnego, przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników. Każdy NIP przypisany jest wyłącznie do jednej osoby lub podmiotu (np. firmy), ale może stanowić przedmiot sukcesji w przypadku przekształcenia formy prowadzonej działalności.

Do danego podmiotu lub osoby przypisany jest tylko jeden identyfikator podatkowy, bez względu na:

 • liczbę i rodzaj opłacanych podatków przez podatnika,
 • formę opodatkowania,
 • liczbę i rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej,
 • liczbę posiadanych przedsiębiorstw.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Obecnie NIP nie podlega dziedziczeniu, ale może przejść na prawnego następcę podatnika w wyniku przekształcenia:

 • przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa,
 • przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy,
 • spółki cywilnej w spółkę handlową,
 • spółki handlowej w inną spółkę handlową,
 • stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie.

Kto nie musi mieć NIP-u?
Numeru NIP nie nadaje się osobom fizycznym, które spełniają wszystkie cztery poniższe warunki:

 • są objęte rejestrem PESEL,
 • nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • nie są płatnikami podatków ani składek ZUS,
 • nie podlegają zarejestrowaniu jako podatnicy VAT.

W ich przypadku, w kontaktach z administracją podatkową numerem identyfikacyjnym jest PESEL.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Czy przedsiębiorca zagraniczny musi mieć NIP w Polsce?
Teoretycznie NIP nadaje się tylko polskim podmiotom, choć trzeba zastanowić się, czy polski oddział przedsiębiorstwa zagranicznego, który sam jest pracodawcą, a więc i płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, także nie musi mieć NIP-u. Tak właśnie jest, a NIP posiadać muszą również cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski na pobyt czasowy w celach zarobkowych, jeśli nie są objęci rejestrem PESEL.

Jak ubiegać się o NIP?
Osoby fizyczne otrzymają nadany numer NIP z urzędu skarbowego za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo na podstawie NIP-7.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
 • VeloKonto w VeloBank »