A A A
drukuj

Obligacje korporacyjne mocno ryzykowne

Data publikacji: 2018.06.19 godz. 09:42
OCENA
5.0/5

Obligacje są dłużnym papierem wartościowym, wystawianym albo przez Skarb Państwa, albo przez przedsiębiorstwa. O ile jednak obligacje skarbowe są bezpiecznymi instrumentami inwestycyjnymi, o tyle obligacje korporacyjne już nimi nie są i wiążą się z koniecznością poniesienia wysokiego ryzyka inwestycyjnego.

Fot: Ryzyko w obligacjach korporacyjnych.

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Emitent odpowiada za ich wykup całym swoim majątkiem, ale w obliczu jego bankructwa na niewiele się to zdaje. Stąd też wynika ryzyko ponoszone przez inwestora. 

Czym są obligacje korporacyjne?
Nie wszystkie obligacje są takie same. Różnią się między innymi tym, jaki podmiot je wydaje. Obligacje mogą być wydawane przez Skarb Państwa i wówczas mamy do czynienia z jednymi z najbardziej bezpiecznych instrumentów inwestycyjnych. Istnieje niskie prawdopodobieństwo straty na obligacjach skarbowych, ponieważ mogłaby ona zaistnieć wyłącznie wtedy, gdy emitent obligacji, tj. państwo, ogłosiłby bankructwo.
Emitentem obligacji może być też przedsiębiorstwo, i tak jak Skarb Państwa gwarantuje obligatariuszom zwrot kapitału zainwestowanego przez nich w takie papiery inwestycyjne. W tym przypadku możemy mówić o obligacjach korporacyjnych. Wiążą się one z pewnym poziomem ryzyka, ponieważ ryzyko bankructwa emitenta - przedsiębiorstwa jest dużo większe niż ryzyko upadku państwa. Dlatego obligacje korporacyjne są ryzykowne, a inwestycja w nie powinna zostać dobrze przemyślana przez inwestora.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Rzecznik Finansowy ostrzega
Do Rzecznika Finansowego w ostatnich latach zgłasza się coraz więcej inwestorów niezadowolonych z faktu nietrafionej inwestycji w obligacje korporacyjne. On sam podkreśla, że obligacje tego rodzaju wiążą się z dużym poziomem ryzyka, choć nie wszyscy sobie z tego faktu zdają sprawę. Sądzą, że skoro emitent obligacji odpowiada zgodnie z prawem za ich wykup całym swoim majątkiem, to nic im nie grozi. Tymczasem w obliczu bankructwa przedsiębiorcy, który emitował obligacje korporacyjne, bardzo rzadko będzie on w stanie zaspokoić roszczenia wszystkich swoich wierzycieli.

Jak inwestować w obligacje korporacyjne?
Po oszacowaniu ryzyka i zaakceptowaniu go, można przystąpić do bezpośredniego lub pośredniego inwestowania w obligacje korporacyjne. W pierwszym przypadku inwestor samodzielnie nabywa papiery wartościowe dłużne w ramach emisji pierwotnej lub na rynku wtórnym. Przed skorzystaniem z oferty kategorycznie powinien on dobrze przeanalizować i ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa emitującego obligacje oraz sprawdzić, jakie stosuje ono sposoby zabezpieczania obligacji.

Konta oszczędnośœciowe z 18 banków. Porównaj oferty »
Można też inwestować w obligacje korporacyjne pośrednio, nabywając produkt ustrukturyzowany lub korzystając z funduszy inwestycyjnych. Jeśli w takim przypadku inwestycja się nie powiedzie, inwestorowi nie pozostaje nic innego, jak poszukać pomocy w sporach u Rzecznika Finansowego. Przy kupowaniu obligacji korporacyjnych bezpośrednio nie jest to możliwe, ponieważ najczęściej emitent obligacji nie jest podmiotem rynku finansowego i tym samym nie obejmują go przepisy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »