A A A
drukuj

Obligacje nie są alternatywą dla lokat

Data publikacji: 2019.05.14 godz. 16:29
OCENA
0/5

Oszczędzając, chcemy osiągnąć maksymalnie wysoką stopę zwrotu z inwestycji, przy możliwie zerowym ryzyku straty części lub całości posiadanych środków finansowych. Można ograniczać ryzyko, wpłacając środki na lokaty bankowe albo obligacje. Jednak nie można ich traktować jako bezpośrednią alternatywę względem siebie - dlaczego?

Fot: Obligacje nie zastępują lokat.

Przyjęło się, że inwestycje w obligacje pozbawione są ryzyka, podobnie jak lokaty gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jednak jedynie obligacje skarbowe charakteryzują się niskim poziomem ryzyka, a już obligacje samorządowe i korporacyjne nie są od niego wolne. 

 

Czym są obligacje, a czym lokaty?
Rozróżnienie pomiędzy pojęciem lokaty i obligacji pozwala zrozumieć, że mamy do czynienia przy nich z zupełnie innymi produktami. Banki oferują klientom depozyty terminowe, w postaci różnego rodzaju lokat - ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem. Często wiadomo jest, ile potrwa lokata i ile będzie można na niej zarobić, po uwzględnieniu podatku kapitałowego.
Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że pieniądze umieszczone na lokatach bankowych są gwarantowane, czyli nawet w obliczu bankructwa banku - nie przepadają. Wszystko przez objęcie takich depozytów gwarancją ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Natomiast gwarancji nie mamy przy obligacjach. To dłużne papiery wartościowe, które emitowane mogą być przez Skarb Państwa lub przedsiębiorców. Najbezpieczniejsze są obligacje skarbowe, ponieważ zwrot pieniędzy gwarantowany jest przez budżet państwa. W przypadku obligacji korporacyjnych czy municypalnych (samorządowych) ryzyko jest większe.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Różny poziom ryzyka
Wiemy już, że lokaty różni od obligacji poziom ryzyka inwestycyjnego, jakie musi podjąć inwestor. Przy lokatach owe ryzyko jest właściwie równe zeru. Podobnie wygląda to w przypadku obligacji skarbowych, ponieważ ich emitent jest wiarygodny na rynku - Skarb Państwa. Można więc powiedzieć, że ryzyko istnieje, ale jest bardzo niskie. Inaczej wygląda to przy obligacjach korporacyjnych i samorządowych. Automatycznie jednak można na nich więcej zarobić.

Różny dochód z inwestycji
Za niski poziom ryzyka przy lokatach bankowych inwestor „płaci” bardzo niską stopą zwrotu. Wysokość oprocentowania lokat zależy od polityki banku, ale również od wysokości głównych stóp procentowych w Polsce, które określane są przez Radę Polityki Pieniężnej, działającą przy Narodowym Banku Polskim. Natomiast w przypadku obligacji dochód może być wyższy niż na lokatach, przy założeniu większego ryzyka, choć nie tak dużego, jak w przypadku inwestycji np. w akcje spółek giełdowych.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »

Co wybrać?
Każdy z inwestorów powinien określić, na czym mu najbardziej zależy i czy może zaakceptować jakiś poziom ryzyka, dla osiągnięcia pożądanych rezultatów finansowych. Jeśli nie chce w ogóle inwestować, powinien wybrać lokaty bankowe. Przy niskiej akceptacji ryzyka pozostają mu obligacje skarbowe, a przy wyższej - dobrze oprocentowane obligacje korporacyjne, które jednak są ryzykowne z uwagi na możliwość niewypłacalności emitenta.

Komentarze

comments powered by Disqus