A A A
drukuj

Od czego ubezpieczyć kredyt?

Data publikacji: 2013.11.05 godz. 14:10

Opracowanie własne
OCENA
4,5/5

Wszystkie krajowe banki oferują kredyty gotówkowe z dodatkowym ubezpieczeniem. W większości przypadków polisy są nieobowiązkowym elementem oferty kredytowej. Ich zakup może skutkować poprawą warunków kredytowania (np. obniżką marży lub prowizji). Osoby zaciągające kredyt gotówkowy zwykle mają do wyboru kilka rodzajów polis. Warto przyjrzeć się ogólnym zasadom funkcjonowania takich produktów ubezpieczeniowych.

Kredytobiorca ubezpiecza nie tylko siebie ...

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że polisa kredytowa zabezpiecza głównie interesy banku. Dzięki sprzedaży takiego ubezpieczenia kredytodawca ponosi mniejsze ryzyko. Dlatego niektóre banki godzą się na obniżkę prowizji lub oprocentowania ubezpieczonych kredytów gotówkowych.

Dzięki specjalnej konstrukcji kredytowych polis pieniądze wypłacone przez ubezpieczyciela wpływają wprost do banku. Spłata całości lub części zaciągniętego zobowiązania następuje w jednej z awaryjnych sytuacji (np. po utracie zdolności do pracy). Opisywany system zabezpiecza kredytobiorcę przed niewypłacalnością. Nie zmienia to jednak faktu, że pozycja banku jest bardziej uprzywilejowana. Składki opłacane przez klienta gwarantują dodatkową ochronę jego interesów.

Przed wykupieniem polisy trzeba sprawdzić warunki ochrony

W przypadku kredytów gotówkowych krajowe banki najczęściej oferują trzy rodzaje polis (patrz poniższa tabela). Wspomniane ubezpieczenia mogą być połączone w ramach jednego pakietu.

Osoby kupujące kredytową polisę powinny pamiętać, że w pewnych okolicznościach ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Przykłady sytuacji, które „wyłączają” odpowiedzialność zakładu ubezpieczeniowego zostały przedstawione w poniższym zestawieniu.

Popularne wyłączenia ochrony w polisach, które są sprzedawane razem z kredytami gotówkowymi
Rodzaj ubezpieczenia → Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy Ubezpieczenie przed skutkami utraty pracy Ubezpieczenie przed utratą zdolności do pracy (całkowitą lub czasową)
Przykłady popularnych wyłączeń      ochrony → Ubezpieczyciel nie spłaci całości lub części zaciągniętego kredytu, jeżeli:
 • zgon nastąpił na wskutek nieodpowiednich działań kredytobiorcy (np. nieskorzystanie z porady lekarskiej, nieprzestrzeganie zaleceń lekarza) 
 • kredytobiorca dokonał samobójstwa przed upływem wyznaczonego okresu  (według Kodeksu Cywilnego ten okres po zawarciu umowy ubezpieczenia może wynosić od 6 m-cy do 24 m-cy)
 • zgon nastąpił na wskutek choroby kredytobiorcy, która była stwierdzona lub leczona  przed podpisaniem umowy ubezpieczenia (np. w okresie wcześniejszych 12 m-cy)  - kredytobiorca zmarł w trakcie dokonywania przestępstwa (lub próby jego dokonania)
 • kredytobiorca zmarł w trakcie dokonywania przestępstwa (lub próby jego dokonania)
 • śmierć kredytobiorcy nastąpiła w trakcie uprawiania jednej z ryzykownych dyscyplin sportowych (np. lotniarstwa, wspinaczki wysokogórskiej, wyścigów i rajdów samochodowych) 
 • utrata pracy przez kredytobiorcę była skutkiem wygaśnięcia czasowej umowy 
 • kredytobiorca został zwolniony dyscyplinarnie
 • zwolnienie kredytobiorcy nastąpiło w okresie karencji  (np. 30 dni od podpisania umowy ubezpieczenia)
 • rozwiązanie stosunku pracy z kredytobiorcą zostało dokonane za porozumieniem stron
 • umowa o pracę została rozwiązana w ramach zwolnień grupowych  
 • utrata zdolności do pracy jest rezultatem samookaleczenia
 • utrata zdolności do pracy nastąpiła na wskutek nieodpowiednich działań kredytobiorcy (np. nieskorzystanie z porady lekarskiej, nieprzestrzeganie zaleceń lekarza) 
 • czasowa utrata zdolności do pracy jest efektem prawidłowej ciąży
 • uszkodzenie ciała kredytobiorcy nastąpiło w stanie nietrzeźwości
 • kredytobiorca doznał urazu w trakcie dokonywania przestępstwa (lub próby jego dokonania)
 • uszkodzenie ciała kredytobiorcy powstało w trakcie uprawiania jednej z ryzykownych dyscyplin sportowych (np. lotniarstwa, wspinaczki wysokogórskiej, wyścigów i rajdów samochodowych)   

Wielu ubezpieczycieli stosuje wyłączenia ochrony, które nie zostały omówione w powyższej tabeli. Dlatego każdy kredytobiorca przed zakupem polisy powinien przestudiować tzw. OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

Komentarze

comments powered by Disqus
 • Konto Jakie Chcę w Santander Bank Polska S.A. »