A A A
drukuj

Państwo wypłaci nawet 114 000 zł dopłaty do mieszkania!

Data publikacji: 2015.10.20 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
5.0/5

Znamy już nowe limity programu MdM. Dzięki nim niektóre rodziny mogą otrzymać naprawdę dużą pomoc.

Fot: Panstwo wyplaci nawet 114 000 zl doplaty do mieszkania w ramach MdM

Na pocztku października 2015 r. poznaliśmy kolejne limity programu Mieszkanie dla Młodych. We wszystkich województwach poza Pomorskim, te wskaźniki będą obowiązywały do 31 marca 2016 r. Zgodnie z nowymi zasadami MdM-u, osobne limity dotyczą używanych mieszkań i domów. Niezależnie od rodzaju nieruchomości mieszkaniowej, wielodzietne rodziny w IV kw. 2015 r. otrzymają bardzo wysoką dopłatę do wkładu. Jej poziom w miastach wojewódzkich wynosi od 75 046 zł (Opole) do 113 765 zł (Warszawa).

Największe podwyżki limitów nastąpiły w Rzeszowie i Opolu
Limity programu MdM nie powinny zbytnio się wahać, gdyż takie zmiany komplikują sytuację kupujących i sprzedawców mieszkań. W praktyce okazuje się jednak, że graniczna cena 1 mkw. z kwartału na kwartał może wzrosnąć o więcej niż 5%. Na początku października 2015 r. takie zmiany limitów nastąpiły w Rzeszowie (+9,07%) i Opolu (+8,52%). Obniżki wskaźników obowiązujących w miastach wojewódzkich, były mniej odczuwalne. Limit ceny 1 mkw. najbardziej spadł w Łodzi (-4,10%) i Warszawie (-2,59%). Istotne zmiany dotyczyły również Gorzowa Wielkopolskiego (+4,98%), Zielonej Góry (+4,98%), Bydgoszczy (+3,69%), Torunia (+3,69%) oraz Krakowa (+2,62%). W ostatnim z wymienionych miast, limity ceny dotowanych lokali nadal są zbyt niskie. Wskaźniki wyższe od krakowskich obowiązują m.in. na terenie Olsztyna.

Aktualne limity programu MdM można porównać ze średnią ceną transakcyjną lokali. Wtedy okaże się, że nabywcy używanych mieszkań będą mieli znacznie większe problemy z uzyskaniem dopłaty. W dwóch największych miastach kraju (Warszawa, Krakow), znalezienie używanego lokalu z ceną niższą od limitu MdM, jest praktycznie niemożliwe. Problemy z zakupem lokalu na rynku wtórnym, będą mieli także uczestnicy MdM-u z Rzeszowa, Lublina, Wrocławia i Gdańska. Na limity dotyczące nowych i używanych mieszkań nie powinni narzekać mieszkańcy Poznania, Olsztyna, Katowic, Łodzi, Białegostoku, Bydgoszczy, Kielc, Szczecina oraz Zielonej Góry.

Porównanie limitów i ich dopasowania do cen w miastach wojewódzkich w IV kw. 2015
Miasto wojewódzkie  Limit ceny 1 mkw. na rynku pierwotnym Limit ceny 1 mkw. na rynku wtórnym Procentowa zmiana w stosunku do III kw. 2015 Różnica między limitem, a średnią ceną transakcyjną nowych lokali Różnica między limitem, a średnią ceną transakcyjną używanych lokali
Białystok 4 577,65 zł 3 745,35 zł +2,66% -0,62% 0,01%
Bydgoszcz 4 714,60 zł 3 857,40 zł +3,69% -0,11% 8,14%
Gdańsk 5 234,35 zł 4 282,65 zł 0,00% -9,00% -17,79%
Gorzów  Wielkopolski 4 254,25 zł 3 480,75 zł +4,98% brak danych brak danych
Katowice 4 794,90 zł 3 923,10 zł +0,45% -2,10% 13,91%
Kielce 4 764,30 zł 3 898,07 zł +1,56% 5,72% 4,88%
Kraków 5 247,00 zł 4 293,00 zł +2,62% -11,36% -30,28%
Lublin 4 649,72 zł 3 804,32 zł +0,63% -6,63% -13,26%
Łódź 4 330,15 zł 3 542,85 zł -4,10% -7,61% 2,93%
Olsztyn 5 379,55 zł 4 401,45 zł -1,57% 19,52% 9,33%
Opole 4 233,35 zł 3 463,65 zł +8,52% -10,57% -10,30%
Poznań 5 924,60 zł 4 847,40 zł 0,00% -4,72% -2,19%
Rzeszów 4 417,05 zł 3 613,95 zł +9,07% -11,48% -20,27%
Szczecin 4 516,60 zł 3 695,40 zł 0,00% -6,50% -3,24%
Toruń 4 714,60 zł 3 857,40 zł +3,69% brak danych brak danych
Warszawa 6 417,49 zł 5 250,68 zł -2,59% -14,55% -26,71%
Wrocław 5 243,70 zł 4 290,30 zł +1,21% -13,58% -16,14%
Zielona Góra 4 254,25 zł 3 480,75 zł +4,98% 13,66% 20,15%

Rodziny wielodzietne najbardziej skorzystały na zmianach …
Wraz z aktualizacją limitów, zmieniła się również maksymalna wysokość dofinansowania wkładu własnego w poszczególnych gminach. Poniższa tabela przedstawia informacje dotyczące miast wojewódzkich. W tych ośrodkach miejskich, pomoc dla singla lub bezdzietnych małżonków wynosi od 19 243 zł (Opole) do 29 170 zł (Warszawa). Osoby wychowujące jedno dziecko mogą otrzymać 28 864 zł - 43 756 zł. Analogiczne kwoty dla rodzin z dwójką dzieci wynoszą od 38 485 zł do 58 341 zł. W przypadku rodzin wielodzietnych dopłata do wkładu wyniesie od 75 046 zł (Opole) do 113 765 zł (Warszawa). Trzeba nadmienić, że od 1 września 2015 r. rodziny wychowujące przynajmniej troje dzieci, nie muszą spełniać wymogów związanych z wiekiem beneficjenta (do 35 lat) i zakupem pierwszego lokum.  

Przeczytaj więcej o zmianach w MdM-ie od 1 września 2015 »

Porównanie maksymalnej wartości dopłat MdM w miastach wojewódzkich w IV kw. 2015
Miasto wojewódzkie  Podstawa do naliczenia dopłat (za 1 mkw.) Maksymalna dopłata dla singla i bezdzietnych par Maksymalna dopłata dla rodziny z jednym dzieckiem Maksymalna dopłata dla rodziny z dwójką dzieci Maksymalna dopłata dla rodziny 2+3 i więcej
Białystok 4 162 zł 20 808 zł 31 211 zł 41 615 zł 81 149 zł
Bydgoszcz 4 286 zł 21 430 zł 32 145 zł 42 860 zł 83 577 zł
Gdańsk 4 759 zł 23 793 zł 35 689 zł 47 585 zł 92 791 zł
Gorzów  Wielkopolski 3 868 zł 19 338 zł 29 006 zł 38 675 zł 75 416 zł
Katowice 4 359 zł 21 795 zł 32 693 zł 43 590 zł 85 001 zł
Kielce 4 331 zł 21 656 zł 32 484 zł 43 312 zł 84 458 zł
Kraków 4 770 zł 23 850 zł 35 775 zł 47 700 zł 93 015 zł
Lublin 4 227 zł 21 135 zł 31 703 zł 42 270 zł 82 427 zł
Łódź 3 937 zł 19 683 zł 29 524 zł 39 365 zł 76 762 zł
Olsztyn 4 891 zł 24 453 zł 36 679 zł 48 905 zł 95 365 zł
Opole 3 849 zł 19 243 zł 28 864 zł 38 485 zł 75 046 zł
Poznań 5 386 zł 26 930 zł 40 395 zł 53 860 zł 105 027 zł
Rzeszów 4 016 zł 20 078 zł 30 116 zł 40 155 zł 78 302 zł
Szczecin 4 106 zł 20 530 zł 30 795 zł 41 060 zł 80 067 zł
Toruń 4 286 zł 21 430 zł 32 145 zł 42 860 zł 83 577 zł
Warszawa 5 834 zł 29 170 zł 43 756 zł 58 341 zł 113 765 zł
Wrocław 4 767 zł 23 835 zł 35 753 zł 47 670 zł 92 957 zł
Zielona Góra 3 868 zł 19 338 zł 29 006 zł 38 675 zł 75 416 zł

W ramach podsumowania warto przypomnieć, że wyniki podane w powyższym zestawieniu dotyczą wszystkich mieszkań i domów. W programie MdM limity ceny 1 mkw. dla rynku pierwotnego i wtórnego są różne, ale dopłaty zostają obliczone z uwzględnieniem tego samego wskaźnika odtworzeniowego. To sprawia, że osoby kupujące tańsze mieszkania z rynku wtórnego, przy pomocy dopłaty finansują większą cześć swojego lokum.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »