A A A
drukuj

Planowane zmiany w trybie emisji obligacji korporacyjnych

Data publikacji: 2018.10.19 godz. 10:50
OCENA
2,8/5

Z początkiem września w Sejmie pojawił się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. W związku z nim mogą zmienić się zasady funkcjonowania niektórych obszarów rynku finansowego, zwłaszcza te związane z emitowaniem obligacji. Co proponują twórcy projektu?

Fot: Zmiany prawne dla trybu emisji obligacji przedsiębiorstw.

Większe komplikacje przy emisji obligacji korporacyjnych przewiduje projekt zmian w ustawie o rynku finansowym. Przedsiębiorcy będą mieli więc utrudniony dostęp do tego rodzaju finansowania zewnętrznego rozwoju swojego biznesu. 

Nowe wymogi formalne dla emitentów obligacji
Obligacje, czyli dłużne papiery wartościowe, mogą być emitowane m.in. przez:

  • Skarb Państwa - obligacje skarbowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego - obligacje komunalne,
  • przedsiębiorców - obligacje korporacyjne.

Szukasz najlepszej lokaty? Porównaj oferty »

Jeśli wspominany projekt ustawy zostanie wprowadzony w życie, zmieni się tryb emisji obligacji korporacyjnych, co utrudni pożyczanie pieniędzy na rozwój i realizowane inwestycje w przedsiębiorstwa. Utrudnienia będą dotyczyły wprowadzenia nowych wymogów formalnych, które będzie musiał spełnić każdy emitent obligacji.

Konkretne propozycje zmian
Zgodnie z zaprezentowanym w Sejmie projektem, obligacje nie będą mogły mieć formy dokumentu oraz jako zdematerializowane papiery wartościowe - będą podlegać obowiązkowej rejestracji w bazie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA - w skrócie KDPW. Dziś obowiązkowa dematerializacja dotyczy wyłącznie tych obligacji, które znajdują się w obrocie publicznym. Pozostałe obligacje - większość dłużnych papierów wartościowych na rynku, mogą mieć obecnie formę dokumentu.
Jeśli pojawi się obowiązkowa rejestracja wszystkich emitowanych obligacji w KDPW, to nastąpi zmiana, która będzie miała realne, negatywne konsekwencje dla przedsiębiorców, ponieważ wzrosną koszty i wydłuży się czas niezbędny do przeprowadzenia samej emisji obligacji. Stanie się on znacznie bardziej skomplikowany.
Mali i średni przedsiębiorcy, którzy dotychczas korzystali z obligacji jako źródła finansowania zewnętrznego swoich inwestycji, będą miały utrudniony dostęp do takich pożyczek. Prywatne emisje obligacji, mniej sformalizowane i szybkie do przeprowadzenia, pozwalały im na pozyskiwanie kapitału na rozwój biznesu. Stracą one na atrakcyjności, jeśli nowe przepisy wejdą w życie.

Konta oszczędnośœciowe z 18 banków. Porównaj oferty »

Obowiązek powołania agenta emisji
Kolejną zmianą dla rynku obligacji ma być proponowane w projekcie wprowadzenie do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi obowiązku powoływania agenta emisji. Emitent, który będzie dokonywał emisji obligacji nie w drodze oferty publicznej lub nie będzie zamierzał wprowadzać obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub ASO, zostanie objęty obowiązkiem wyznaczenia agenta emisji. Sprawdzi on, czy proces oferowania obligacji jest zgodny z prawem i weźmie na siebie odpowiedzialność za szkody wyrządzone nieprawidłowym wykonywaniem swoich obowiązków.
Nowe przepisy mogą wejść w życie już od 1 stycznia 2019 roku, a będą nimi objęte jedynie emisje obligacji zrealizowane po tej dacie.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka przekorzystna w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »