A A A
drukuj

Polisa nie zawsze pomoże bezrobotnemu kredytobiorcy...

Data publikacji: 2013.05.07 godz. 11:05

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.9/5

Ubezpieczenie chroniące przed skutkami utraty pracy to produkt, który bardzo często jest sprzedawany w pakiecie z kredytem hipotecznym. Wiele osób nabywa taką nieobowiązkową polisę ze względu na redukcję prowizji lub oprocentowania. Jej zakup może też oszczędzić problemów związanych z ustanowieniem dodatkowych zabezpieczeń kredytu (np. poręczenia). W obliczu doraźnych korzyści zakres ochrony, którą oferują ubezpieczenia od skutków utraty pracy często jest traktowany jako mniej istotny aspekt. Nabiera on znaczenia, gdy kredytobiorca staje się bezrobotny. W takiej sytuacji wiele osób gorączkowo analizuje warunki wykupionej polisy. Warto poznać je nieco wcześniej i ustrzec się przed przykrą niespodzianką … 

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej to kluczowa kwestia

Ubezpieczenia od skutków utraty pracy w praktyce zapewniają dość ograniczony zakres ochrony. Można się o tym przekonać czytając warunki polis dołączanych do kredytów hipotecznych.

Ze względu na wyłączenia ochrony analizowani ubezpieczyciele nie wypłacą odszkodowania osobie, która:  

  • wypowiedziała swoją umowę o pracę
  • została zwolniona dyscyplinarnie
  • rozwiązała stosunek pracy za porozumieniem stron (wyjątek stanowi sytuacja zwolnień grupowych)

Na wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego nie mogą też liczyć osoby tracące pracę po wygaśnięciu umowy zawartej na czas określony (patrz poniższe zestawienie).

Kredytobiorcy, którzy nabywają ubezpieczenie od skutków utraty pracy powinni zwrócić uwagę na czasowe wyłączenie ochrony (karencję). Takie niekorzystne rozwiązanie jest stosowane w przypadku wszystkich analizowanych polis. W zależności od ubezpieczyciela okres faktycznej ochrony kredytobiorcy rozpoczyna się po 30 lub 90 dniach (patrz ostatnia kolumna poniższej tabeli).  

 

Kredyty hipoteczne w największych krajowych bankach: oferta ubezpieczeń od skutków utraty pracy

Nazwa banku

(Nazwa ubezpieczyciela)

Najważniejsze wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej

Liczba rat opłacanych w przez ubezpieczyciela

Okres karencji

Bank BPH

(InterRisk)

ž zwolnienie dyscyplinarne

ž rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron (wyjątek to zwolnienia grupowe)

ž wygaśnięcie umowy zawartej na czas określony

ž wypowiedzenie umowy o pracę przez ubezpieczonego

maksymalnie 12 rat miesięcznych (każda do kwoty 5000 zł)

30 dni od uruchomienia kredytu

BGŻ

(AVIVA)

Takie same jak w Banku BPH

maksymalnie 12 rat miesięcznych (każda do kwoty 3000 złotych)

90 dni od podpisania umowy ubezpieczenia (dotyczy osób zatrudnionych na czas określony)

Bank Zachodni WBK

(AVIVA)

Takie same jak w Banku BPH

maksymalnie 12 rat miesięcznych (każda do kwoty 5000 złotych)

90 dni od podpisania umowy ubezpieczenia

Credit Agricole

(TU Europa)

Takie same jak w Banku BPH

maksymalnie 12 rat miesięcznych (każda do kwoty 6000 złotych)

90 dni od podpisania umowy ubezpieczenia

Eurobank

(SOGECAP)

Takie same jak w Banku BPH

Dodatkowo ochrona nie dotyczy osób, które są zatrudnione na okres próbny.

maksymalnie 12 rat miesięcznych (każda do kwoty 5000 złotych)

30 dni od podpisania umowy ubezpieczenia

Getin Bank

(TU Europa)

Takie same jak w Banku BPH

maksymalnie 12 rat miesięcznych (każda do kwoty 5000 złotych)

90 dni od podpisania umowy ubezpieczenia

PKO BP

(Vienna Insurance)

Takie same jak w Banku BPH

(wyjątek: rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest bezwarunkowo wyłączone z ochrony)

maksymalnie 12 rat miesięcznych (maksymalna wysokość wypłaty to 6500 zł)

Dodatkowo możliwe jest sfinansowanie kosztów eksploatacji nieruchomości

30 od podpisania umowy ubezpieczenia
(termin 90 dni obowiązuje jeśli umowa ubezpieczenia jest podpisywana po 30 dniach od uruchomienia kredytu)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych eBroker.pl

 

Ubezpieczyciel sfinansuje do dwunastu rat  …

Osoby nieobjęte wyłączeniami ochrony w ramach analizowanych polis mogą liczyć na pokrycie nawet dwunastu rat kredytu. Ubezpieczyciele przewidzieli limity comiesięcznych wypłat (patrz trzecia kolumna powyższego zestawienia). Na szczęście są one znacznie wyższe od kwoty, na którą opiewają raty typowego kredytu hipotecznego.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »