A A A
drukuj

Ponad 100 mld zaległości polskich podatników wobec US

Data publikacji: 2019.07.10 godz. 12:29
OCENA
5.0/5

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła postępowanie, które dotyczyło wysokości zaległości, jakie polscy podatnicy mają wobec urzędu skarbowego. Pod koniec 2018 roku suma owych zaległości sięgnęła kwoty ponad 100 mld zł.

Fot: Polaków długi wobec Urzędu Skarbowego.

Według kontroli Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonych w 2018 roku polscy podatnicy byli winni na koniec ubiegłego roku fiskusowi kwotę 101,1 mld zł. 

Dane z wystąpienia pokontrolnego NIK
Na koniec 2018 roku NIK prowadziła szeroko zakrojone kontrole dotyczące płatności podatków w Polsce. Ostateczny raport z przeprowadzonych działań Izba przedstawiła 30 kwietnia 2019 roku. Wynikało z niego, że ubiegłoroczne dochody pozyskane przez fiskusa z podatków przerosły wcześniejsze oczekiwania. Kreuje to dobry wynik budżetu, ale przede wszystkim spowodowane to było dużym wzrostem wpływów z podatku VAT.
W swoim wystąpieniu pokontrolnym Najwyższa Izba Kontroli wskazała najważniejsze wyniki kontroli:

  • zaległości podatników wobec fiskusa - 101,1 mld zł,
  • suma wyegzekwowanych zaległości - 4,2 mld zł,
  • wskaźnik skuteczności egzekucji - 41,9 proc.,
  • liczba podatników, którzy nie złożyli deklaracji VAT - 10,5 tys. podatników,
  • kwota podatku należnego fiskusowi w podatku VAT - 6,2 mld zł,
  • zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym - prawie 96,7 mld zł.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Zaległości podatników
NIK wykazało, że fiskus nadal ma problemy z zaległościami podatkowymi. Tempo ich przyrostu co prawda spadło rok do roku, ale nadal utrzymuje się ono na dosyć wysokim poziomie.
Lepiej sytuacja przedstawia się ze skutecznością egzekucji zaległości, ponieważ o ile w 2016 roku urzędom skarbowym udało się odzyskać 3,1 mld zł, a w 2017 roku 3,7 mld zł, w roku ubiegłym ściągnięto 4,2 mld zł zaległości od podatników. Wskaźnik skuteczności egzekucji mierzony relacją wyegzekwowanych kwot do zaległości objętych tytułami wykonawczymi poprawił się wyraźnie: w 2016 roku wynosił 31,9 proc., w 2017 roku 39,4 proc., a w 2018 roku 41,9 proc.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Mniej kontroli, więcej efektów
NIK przeprowadza coraz mniej kontroli, skupiając się przede wszystkim na kontrolowaniu podmiotów, w przypadku których występuje wysokie ryzyko uszczupleń. Fiskus typuje, którzy podatnicy mogą narażać budżet państwa na straty i u nich przeprowadza kontrole. Wzrósł dzięki temu odsetek takich kontroli, w których rzeczywiście udało się ujawnić nieprawidłowości. Dlatego działania kontrolerów należy uznać za skuteczniejsze.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »