A A A
drukuj

Praca podczas upałów – co musi pracodawca?

Data publikacji: 2019.07.29 godz. 13:08
OCENA
5,0/5

Praca w wysokich temperaturach, podczas upałów, nie należy do najprzyjemniejszych. Na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia podwładnym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ma również pewne obowiązki wobec pracowników w czasie upałów. Jakie?

Fot: Czego musi przestrzegać pracodawca podczas upałów?

Pracodawca podczas największych upałów może skrócić czas pracy pracowników i wprowadzić im tzw. przerwy regeneracyjne. Powinien zadbać o komfort w miejscu pracy, poprzez klimatyzowanie pomieszczeń oraz uzupełnianie płynów - woda powinna znajdować się w zasięgu każdego podwładnego. 

Skrócona praca
Kodeks pracy zakłada wiele regulacji prawnych chroniących pracowników przed pracą w nadmiernej temperaturze. To przepisy, które nakładają na pracodawców obowiązek podejmowania działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników, poprzez zapewnianie im bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania obowiązków zawodowych. W obliczu upałów pracodawca może zdecydować o skróceniu czasu pracy i wypuszczenie pracowników do domu wcześniej albo wprowadzeniu dodatkowych przerw w pracy, tzw. przerw regeneracyjnych. Zależy to jednak od dobrej woli pracodawcy, a skrócenie czasu pracy nie może powodować obniżenia wynagrodzenia pracownika.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Upał zdecydowanie pogarsza warunki pracy, co uzasadnia konieczność podjęcia niezbędnych działań organizacyjnych lub zastosowania środków technicznych, w celu zapewnienia właściwych warunków pracy dla swoich podwładnych.

Klimatyzacja i zimne napoje konieczne
Pracodawca powinien zapewnić pracownikom w pomieszczeniach, w których wykonują pracę, odpowiednie temperatury, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią i niekorzystnymi warunkami cieplnymi. W przepisach nie ma jednak wskazanej w sposób jednoznaczny maksymalnej temperatury powietrza, jaka może być w miejscu wykonywania pracy.
Jednakże należy przyjąć, że jest to granica nieprzekraczalna w wysokości 30 stopni, czyli dokładnie tyle, ile znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Młodociani nie mogą pracować w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 stopni. Pracodawca może zdecydowanie zmniejszyć uciążliwość pracy w czasie upałów, stosując właściwą wentylację oraz klimatyzację pomieszczeń.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »
W zakładach pracy pracodawcy powinni podczas upałów zapewnić pracownikom nieograniczony dostęp do darmowych zimnych napojów. Obowiązek ten istnieje w przypadku pracowników wykonujących pracę w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze przekraczającej 28 stopni Celsjusza. Nie ma znaczenia, czy stanowisko pracy w takim wypadku wyposażone jest w klimatyzację czy nie. Natomiast przy osobach pracujących na otwartej przestrzeni obowiązek zapewnienia napojów przez pracodawcę istnieje, gdy temperatura przekracza 25 stopni Celsjusza.
Warto wiedzieć, że nieprzestrzeganie takich wytycznych dotyczących odpowiednich warunków pracy w czasie upałów może pociągać za sobą nałożenie na pracodawcę kary grzywny za wykroczenie w wysokości od 1 do 30 tys. zł.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka gotówkowa Pekao S.A. w PEKAO S.A »