A A A
drukuj

Prowizji nie unikniesz, ale...

Data publikacji: 2013.10.29 godz. 14:35

Opracowanie własne
OCENA
4,1/5

Kredyty gotówkowe nie posiadają tak rozbudowanego cennika, jak ich hipoteczne odpowiedniki. Mimo tego warto omówić najważniejsze rodzaje opłat i prowizji, które są przewidziane dla osób pożyczających gotówkę. W grupie tych dodatkowych kosztów największe znaczenie ma tak zwana prowizja przygotowawcza.

Wniosek jest darmowy, ale udzielenie kredytu już nie …

Krajowe banki definitywnie zrezygnowały z pobierania opłat za przyjęcie wniosku kredytowego. Obecnie ważnym źródłem ich zysków jest prowizja z tytułu udzielenia kredytu (przygotowawcza). Stawka wspomnianej prowizji waha się od 0,00% do 8,00% przyznanej kwoty.

Osoby wnioskujące o kredyt gotówkowy zwykle mają do wyboru jeden z dwóch sposobów uregulowania prowizji. W ramach pierwszego z nich bank pomniejsza wypłacaną sumę o swoje wynagrodzenie. Dlatego klient zaciągający kredyt gotówkowy na kwotę 10 000 zł po odliczeniu pięcioprocentowej prowizji przygotowawczej otrzyma 9500 zł.

Alternatywny wariant polega na wliczeniu prowizji do sumy pożyczanego kapitału. Wspomniane rozwiązanie jest bardziej wygodne dla klienta, ale generuje nieco wyższe koszty (patrz poniższa tabela). Wzrost obciążeń finansowych kredytobiorcy wiąże się z faktem, że odsetki są naliczane również od sumy prowizji.

Rożnica kosztów kredytu ze względu na czas zapłaty prowizji przygotowawczej
Umowna kwota kredytu Oprocentowanie kredytu (w skali roku) Wysokość prowizji przygotowawczej Wypłacona kwota kredytu Okres spłaty kredytu w stałych ratach miesięcznych Wysokość dodatkowych kosztów Wysokość miesięcznej raty Łączny koszt kredytu
10 000 zł 14,00% 5,00%(500 zł) Prowizja wliczona do kwoty kredytu. 10 000 zł 24 miesiące  0,00 zł 504 zł 2096 zł
10 000 zł 14,00% 5,00%(500 zł)Prowizja jest rozliczona gotówkowo na początku okresu kredytowania. 9500 zł 24 miesiące  0,00 zł 480 zł 2020 zł

Opłaty za ubezpieczenie to dodatkowe źródło kosztów

Wiele osób zaciągających kredyty gotówkowe podpisuje umowę polisy, która zapewnia zwrot zadłużenia w przypadku śmierci lub utraty zdolności do pracy. Zakup takiego ubezpieczenia może być warunkiem udzielenia kredytu albo sposobem na uzyskanie lepszych warunków spłaty (tj. niższego poziomu oprocentowania lub prowizji przygotowawczej).

Osoba, która wykupiła polisę kredytową za pośrednictwem banku musi pokrywać należne składki. Kredytodawcy stosują bardzo różne sposoby naliczania kosztów ubezpieczeń. W większości przypadków są one:

  • dodawane do kwoty pożyczanego kapitału (w taki sam sposób jak prowizja przygotowawcza)
  • regularnie doliczane do miesięcznej raty
  • pobierane „z góry” za pewien okres (np. 12 miesięcy)

Posiadacze kredytowych polis powinni pamiętać, że przysługuje im zwrot składek za niewykorzystany okres ochrony. To uprawnienie wynika bezpośrednio z artykułu 813 paragraf 1 ustawy kodeks cywilny.

Możliwość zwrotu składki jest istotna na przykład dla osób, które zapłaciły „z góry” za dłuższy okres ubezpieczenia, a następnie dokonały całkowitej spłaty kredytu gotówkowego.

Przedterminowy zwrot długu nie musi być obciążony prowizją …

W kontekście wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego warto nadmienić, że taka operacja nie zawsze jest źródłem dodatkowych kosztów. Zasady bezpłatnego zwrotu zadłużenia zostały sprecyzowane w ustawie o kredycie konsumenckim. Wspomniany akt prawny wskazuje, że opłaty i prowizje za wcześniejszą spłatę są dozwolone jeśli:

  • stopa oprocentowania danego kredytu jest stała
  • suma kapitału, który według harmonogramu powinien być spłacony w trakcie następnych 12 miesięcy przekracza trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z grudnia ubiegłego roku (obecnie 12 323,85 zł)

Naliczenie kosztów wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego jest możliwe tylko w przypadku, gdy obydwa powyższe warunki zostały spełnione.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Jakie Chcę w Santander Bank Polska S.A. »