A A A
drukuj

Rząd ograniczy obrót gruntami rolnymi?

Data publikacji: 2016.04.18 godz. 11:30
OCENA
4.3/5

Wkrótce mogą wejść w życie przepisy ograniczające obrót gruntami rolnymi. Regulacje dotkną nie tylko rolników. Skutki zmian odczują też ci, którzy planowali odrolnienie działki rolnej i budowę domu.

Fot: Grunty rolne - nowe ustalenia rządu

Wraz z pocztkiem maja 2016 r. kończy się dwunastoletni okres przejściowy dla cudzoziemców kupujących ziemię rolną w Polsce. Obecnie takie osoby i firmy muszą jeszcze uzyskiwać specjalne zezwolenie od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Niektóre szacunki mówią, że do tej pory zagraniczni nabywcy pośrednio i bezpośrednio zakupili około 1% wszystkich gruntów rolnych w Polsce. Nowy rząd uważa, że dalszy wykup ziemi rolnej będzie zagrożeniem dla krajowych interesów, a obecne regulacje nie są wystarczające. Dlatego w maju b.r. zostaną wprowadzone kolejne ograniczenia. Ich skutki będą miały znaczenie również dla Polaków, którzy nie prowadzą działalności rolnej.

Kredyty hipoteczne z ponad 20 banków. Porównaj oferty »

Nowe przepisy prawdopodobnie zatrzymają szybki wzrost cen gruntów
Bardzo szybki wzrost cen gruntów rolnych, to jedna z przyczyn wprowadzenia nowych przepisów. Wielkoobszarowi rolnicy argumentują, że coraz wyższe ceny 1 ha utrudnią im powiększanie swoich gospodarstw rolnych. Statystyki GUS-u potwierdzają, że średni koszt zakupu ziemi rolnej znacznie wzrósł, a duże zmiany dotyczyły również mniej żyznych gruntów (patrz poniższa tabela). Co ciekawe, średnie ceny działek o najniższej klasie gleby (V i VI) od IV kw. 2004 r. do IV kw. 2015 r. wzrosły najbardziej (+545%).
W ujęciu ogólnopolskim, średnia cena 1 mkw. działki rolnej (obrót prywatny) wzrosła z 6810 zł (IV kw. 2004 r.) do 39 965 zł (IV kw. 2015 r.). Zmiana wyniosła zatem 487% (bez uwzględnienia inflacji). Taki wzrost cen miał pozytywny skutek dla inwestorów gruntowych i rolników wyprzedających grunty. Warto zaznaczyć, że ziemia rolna podrożała w następstwie działania różnych czynników. Unijne dopłaty dla rolników były tylko jedną z przyczyn. Spore znaczenie miał także wzrost zapotrzebowania na grunty inwestycyjne oraz popyt ze strony inwestorów gruntowych. Powstały nawet specjalne fundusze dla osób, które nie chcą samodzielnie inwestować w grunty rolne. Dodatkowo statystyczne ceny działek rolnych były zawyżane przez nieruchomości znajdujące się w granicach miast. Takie grunty rolne są najbardziej poszukiwane przez inwestorów oraz deweloperów.

Zmiany cen 1 ha gruntów rolnych w obrocie prywatnym
Kwartał Przeciętna cena za 1 ha gruntów Przeciętna cena za 1 ha dobrych gruntów (klasa: I,II i III a) Przeciętna cena za 1 ha średnich gruntów (klasa: III b i IV) Przeciętna cena za 1 ha słabych gruntów (klasa: V i VI)
IV kw. 2004 r. 6 810 zł 9 457 zł 6 729 zł 4 245 zł
IV kw. 2005 r. 8 340 zł 10 897 zł 8 794 zł 6 054 zł
IV kw. 2006 r. 9 610 zł 12 524 zł 10 025 zł 7 173 zł
IV kw. 2007 r. 12 619 zł 15 694 zł 13 232 zł 9 807 zł
IV kw. 2008 r. 15 441 zł 18 691 zł 16 235 zł 12 297 zł
IV kw. 2009 r. 17 323 zł 21 174 zł 17 956 zł 13 842 zł
IV kw. 2010 r. 18 213 zł 21 832 zł 18 971 zł 15 005 zł
IV kw. 2011 r. 20 646 zł 24 397 zł 21 570 zł 16 909 zł
IV kw. 2012 r. 26 274 zł 33 349 zł 26 470 zł 19 371 zł
IV kw. 2013 r. 26 953 zł 33 672 zł 26 986 zł 20 703 zł
IV kw. 2014 r. 34 223 zł 45 393 zł 34 838 zł 24 638 zł
IV kw. 2015 r. 39 965 zł 54 526 zł 40 324 zł 27 363 zł
Zmiana przeciętnej ceny 1 ha gruntów rolnych (IV kw. 2004 r. - IV kw. 2015 r.) 487% 477% 499% 545%

Ziemię rolną co do zasady będzie mógł kupić tylko rolnik indywidualny
Prace nad nowymi przepisami nie są jeszcze zakończone, a niektóre poprawki (np. wyłączające kościoły z ograniczeń w obrocie gruntami), wzbudzają bardzo duże emocje. Mimo tego, można wskazać kilka rozwiązań, które zaczną obowiązywać od maja 2016 roku. Projektowane przepisy przewidują między innymi:

  • możliwość nabywania ziemi rolnej (bez specjalnego pozwolenia Agencji Nieruchomości Rolnych - ANR) tylko przez rolników indywidualnych, samorządy i Skarb Państwa
  • wprowadzenie limitu powierzchni rodzinnych gospodarstw rolnych (maksimum 300 hektarów)
  • przyznanie Agencji Nieruchomości Rolnych prawa pierwokupu dotyczącego również działek poniżej 5 hektarów (pierwokup będzie dotyczył także dziedziczonych gruntów, jeżeli zapisana działka nie trafi do osoby bliskiej zmarłemu)
  • wstrzymanie sprzedaży ziemi rolnej z państwowych zasobów przez kolejne 5 lat
  • dziesięcioletnie ograniczenia dotyczące sprzedaży ziemi, jej dzierżawy oraz obciążania hipoteką dla rolników, którzy kupią grunt z zasobów ANR

Restrykcyjne ograniczenia nie będą dotyczyć gruntów przekazywanych osobom bliskim. W myśl nowych przepisów, osobami bliskimi są dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, członkowie rodzeństwa, dzieci rodzeństwa oraz współmałżonkowie). Tym niemniej, projektowane rozwiązania wzbudzają spore kontrowersje. Bardzo możliwe, że ich oceną zajmie się Trybunał Konstytucyjny. Istnieje bowiem podejrzenie, że nowe regulacje w niedozwolony sposób ograniczają prawo własności.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Rozwiązania wprowadzone przez nową ustawę, z pewnością będą miały spory wpływ na rynek gruntów. Kontrowersyjne regulacje nie obejmą działek rolnych, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone do zabudowy. Takie grunty mogą podrożeć ze względu na większe zainteresowanie ze strony osób planujących budowę domu. Plany miejscowe niestety pokrywają tylko 30% powierzchni naszego kraju. Dlatego większość działek rolnych potanieje po wprowadzeniu nowych przepisów. Budowa domu na takich gruntach będzie możliwa tylko wtedy, gdy obecny właściciel najpierw przeprowadzi dość skomplikowaną i czasochłonną procedurę odrolnienia.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus