A A A
drukuj

Teraz kobiety łatwiej otrzymają minimalną emeryturę

Data publikacji: 2017.12.11 godz. 12:55

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.5/5

W październiku 2017 r. zmienił się nie tylko wiek emerytalny. Wprowadzone zmiany dotyczą również zasad uzyskiwania minimalnej emerytury...

Fot: Zmiana wieku emerytalnego w październiku 2017.

Obnika wieku emerytalnego stała się już faktem. W październiku oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych musiały zmagać się z napływem wniosków o emeryturę. Duża liczba Polaków złoży jeszcze takie dokumenty przed końcem 2017 r. Warto zdawać sobie sprawę, że kontrowersyjna obniżka wieku emerytalnego, miała również wpływ na zasady uzyskiwania minimalnej emerytury. Od października 2017 r. panie łatwiej mogą otrzymać takie najniższe gwarantowane świadczenie (wynoszące obecnie 1000 zł brutto). W ramach kolejnego artykułu z cyklu „poznaj swoje prawa”, informujemy o nowych zasadach przyznawania minimalnej emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niewykluczone, że te zasady, które teraz są bardziej korzystne dla Polek w starszym wieku, za jakiś czas ulegną ponownemu zaostrzeniu.

Paniom do otrzymania minimalnej emerytury wystarczy 20 lat stażu
Emerytura minimalna z ZUS-u to najniższe gwarantowane przez państwo świadczenie. Aby je otrzymać, pracownik musi wykazać odpowiednio długi staż (okres) składkowy i nieskładkowy. Emeryturę otrzymują również osoby posiadające staż składkowy, który jest krótszy od ustawowego limitu. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że takie niegwarantowane świadczenia czasem mają wysokość kilkudziesięciu albo nawet kilku złotych miesięcznie. System minimalnej emerytury ZUS jest korzystny dla osób, które pracowały stosunkowo długo, ale w tym czasie osiągały niskie zarobki. Przekroczenie minimalnego stażu składkowego i nieskładkowego skutkuje tym, że osoba która w innym wypadku pobierałaby emeryturę o wartości np. 800 zł brutto, z mocy ustawy otrzyma podwyżkę do minimalnej gwarantowanej wysokości świadczenia (1000 zł brutto od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.).

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Według przepisów obowiązujących przed 1 października 2017 roku, okres składkowy i nieskładkowy potrzebny do uzyskania minimalnej emerytury z ZUS-u wynosił 22 lata (kobiety) oraz 25 lat (mężczyźni). Zmiany w systemie emerytalnym wprowadzone jesienią 2017 roku, skutkowały skróceniem minimalnego stażu składkowego i nieskładkowego dla kobiet z 22 lat do 20 lat. Podobna zmiana nie dotyczyła jednak panów. W ten sposób wzrosła różnica stażu mężczyzn i kobiet potrzebnego do uzyskania minimalnej emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Warto wspomnieć, że okresem składkowym jest przede wszystkim czas aktywności zawodowej i pobierania zasiłku macierzyńskiego. Do okresów nieskładkowych zaliczają się np. okresy, w których pracownik pobierał: wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (wypłacane na podstawie kodeksu pracy), zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek przedemerytalny albo świadczenie przedemerytalne. Zasady naliczania okresów składkowych i nieskładkowych, są takie same dla kobiet oraz dla mężczyzn. Jedyna różnica polega zatem na długości stażu składkowego i nieskładkowego potrzebnego do uzyskania minimalnej emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (kobiety - 20 lat, mężczyźni - 25 lat).
Zobacz, jak można odwołać się od decyzji ZUS-u w sprawie emerytury lub renty »

Zakład Ubezpieczeń Społecznych skoryguje też wcześniejsze decyzje
Warto zdawać sobie sprawę, że zmiana zasad działania systemu emerytalnego z października 2017 r. dotyczy również kobiet, które wcześniej ze względu na zbyt krótki staż składkowy i nieskładkowy, nie mogły otrzymać minimalnej emerytury. Mowa o osobach posiadających okres składkowy oraz nieskładkowy wynoszący przynajmniej 20 lat. Takie kobiety począwszy od października 2017 r. powinny otrzymać emeryturę minimalną (1000 zł brutto), gdyż spełniły nowe kryterium stażu składowego i nieskładkowego (przynajmniej 20 lat). Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie nie uwzględnił takiej podwyżki, to trzeba zgłosić problem w placówce wspomnianej instytucji.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Emerytury podniesione do wartości minimalnej (w październiku 2017 r.) będą wypłacane i waloryzowane tak samo, jak wszystkie gwarantowane świadczenia z ZUS-u. Kolejna waloryzacja najniższych gwarantowanych emerytur nastąpi wraz z dniem 1 marca 2018 r. Na dzień opracowywania niniejszego artykułu (29 listopad 2017 r.), nie znamy jeszcze dokładnej stawki waloryzacyjnej. Można jednak przypuszczać, że od marca 2018 r. minimalna emerytura wzrośnie z 1000 zł brutto do 1024 zł - 1030 zł brutto.
Dowiedz się więcej o regułach ponownego przeliczenia emerytury »

Zasady wypłacania minimalnej emerytury mogą jeszcze ulec zmianie
Zasady przyznawania minimalnej emerytury, które wprowadzono wraz z początkiem października 2017 roku, na pewno są bardziej korzystne dla kobiet niż poprzednie regulacje. Nie można jednak zagwarantować, że takie same przepisy będą obowiązywały na przykład za 5 lub 10 lat. Przez kolejne lata, polski system emerytalny będzie bowiem poddawany coraz większym obciążeniom (m.in. ze względu na obniżkę wieku emerytalnego i zmiany demograficzne). Niewykluczone, że problemy ze zbilansowaniem wpłat do ZUS-u i wypłat, spowodują wprowadzenie bardziej restrykcyjnych zasad przyznawania minimalnych gwarantowanych świadczeń. Niepokojącym sygnałem z początku 2017 r. była propozycja niewypłacania jakichkolwiek emerytur osobom, które nie osiągną okresu składkowego wynoszącego 15 lat. Pojawiły się również doniesienia o tym, że rząd rozważa zakaz dorabiania na emeryturze. Ryzyko zmian w przepisach powinno zmotywować przyszłych emerytów do samodzielnego oszczędzania i osiągnięcia stażu ubezpieczeniowego, który będzie wyraźnie dłuższy niż 20 lat - 25 lat.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Konto osobiste w Volkswagen Bank GMBH Oddział w Polsce »