A A A
drukuj

Warto jeszcze raz przeliczyć swoją emeryturę

Data publikacji: 2013.11.05 godz. 12:12

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
3,8/5

Przeliczenie emerytury to dobry sposób na zwiększenie swoich dochodów. Z wnioskiem o dokonanie takiej czynności może wystąpić wielu obecnych emerytów. W przypadku korzystnego rozstrzygnięcia ZUS podniesie wartość wypłacanego świadczenia. Osoby wnioskujące o zmianę wysokości emerytury nie muszą obawiać się, że wynik przeliczenia pogorszy ich sytuację finansową. Zakład Ubezpieczeń Społecznych po dokonaniu kalkulacji uwzględni tylko zmiany, które skutkują podwyżką wypłacanej emerytury.

"summary">Zadbaj o dodatkową emeryturę.
Żyj szczęśliwie, niezależnie od wieku

Emeryci mogą skorzystać z kilku wariantów …

O przeliczenie emerytury najczęściej występują pracujący seniorzy. Grono osób, które mogą wnioskować o ponowną kalkulację świadczeń emerytalnych jest znacznie szersze.

W obecnych warunkach wniosek o przeliczenie otrzymywanej emerytury mogą złożyć:

  • Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 roku, które po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego kontynuowały zatrudnienie i złożyły swój wniosek o emeryturę po 31 grudnia 2008 roku. Seniorzy należący do wspomnianej grupy mogą wystąpić o ustalenie emerytury według nowych zasad (z uwzględnieniem kapitału początkowego i składek wpłaconych po 1 stycznia 1999 roku). Dzięki zmianie sposobu obliczania emerytury większość wnioskodawców otrzyma wyższe świadczenie.
  • Seniorzy urodzeni przed 1 stycznia 1949 roku, którzy po przejściu na wcześniejszą emeryturę pracowali przez 30 miesięcy. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego i udokumentowaniu dodatkowego stażu pracy (min. 30 miesięcy) osoby pobierające wcześniejszą emeryturę mogą z niej zrezygnować. ZUS po wykonaniu przeliczeń wypłaci im „zwykłą” emeryturę, która będzie ustalona według nowych zasad. W praktyce taka zmiana oznacza podwyżkę wypłacanego świadczenia.
  • Kobiety urodzone w latach 1949 - 1953, które mają prawo do wcześniejszej emerytury. Panie należące do wspomnianej grupy po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego mogą wnioskować o przeliczenie pełnej emerytury według nowych zasad. Wraz z początkiem bieżącego roku ten wariant stał się mniej opłacalny. Na wskutek zmian prawnych ZUS zaczął pomniejszać przeliczone emerytury o wartość wcześniej wypłaconych świadczeń. Warto dodać, że opisywana restrykcja nie dotyczy osób, które ze względu na datę urodzenia (do 1 stycznia 1949 roku) uczestniczą w „starym” systemie emerytalnym.
  • Emeryci zatrudnieni w ramach „oskładkowanych” umów (m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej oraz umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą). Pracujący seniorzy, którzy urodzili się przed 1949 rokiem raz na kwartał mogą składać wniosek o przeliczenie emerytury. Dla pozostałych osób przewidziano roczną częstotliwość ponownych kalkulacji. To ograniczenie nie jest stosowane jeśli emeryt wnioskuje o przeliczenie swojego świadczenia po zakończeniu dodatkowej pracy.
  • Osoby, którym ZUS uwzględnił zerowe wynagrodzenie (ze względu na brak dokumentów płacowych). Zakład Ubezpieczeń Społecznych wliczał zerową pensję do końca minionej dekady. Nowe zasady polegają na uwzględnieniu najniższego poziomu wynagrodzenia, które stosowano w danym okresie. Dzięki zmianom obowiązującym od 2009 roku osoby posiadające tzw. lata zerowe w swojej historii zatrudnienia mogą wystąpić o przeliczenie emerytury z uwzględnieniem płacy minimalnej.
  • Wszyscy emeryci, którzy chcą wykorzystać odnalezione dokumenty płacowe oraz zeznania świadków.

Wniosek o przeliczenie emerytury powinien spełniać pewne wymagania

Osoby występujące o przeliczenie emerytury muszą sprostać pewnym wymogom formalnym. Ich wniosek powinien być złożony w formie pisemnej. Wspomniany dokument prócz standardowych elementów (nazwa miasta, data i odręczny podpis) musi zawierać:

  • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy
  • adres inspektoratu ZUS, w którym zostanie złożony
  • zwięzły opis sytuacji wnioskodawcy
  • spis załączników

Do złożonego wniosku emeryt powinien załączyć dokumenty, które uzasadniają jego prośbę (np. odnalezione świadectwa pracy i dokumenty płacowe).

Komentarze

comments powered by Disqus