A A A
drukuj

Twoje pieniądze są w banku bezpieczne?

Data publikacji: 2015.09.22 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
4.4/5

Po niedawnym bankructwie dwóch SKOK-ów wiele osób zadaje sobie pytanie, czy ich oszczędności są bezpieczne. Zatem warto wytłumaczyć, jak działa system gwarantowania lokat.

Fot: Twoje pieniadze sa w banku bezpieczne?

Od 2002 r. do 2014 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) nie musiał wypłacać większych kwot posiadaczom kont i lokat. O działaniach BFG stało się głośno dopiero w ubiegłym roku. Wówczas rozpoczęto zwrot 3,06 mld zł oszczędności dla prawie 120 000 klientów dwóch niewypłacalnych SKOK-ów (SKOK-u w Wołominie i SKOK-u Wspólnota). W takich sytuacjach okazuje się, że gwarancje wypłaty depozytów są niezbędne. Warto wiedzieć, jak działają te zabezpieczenia.

W każdym banku i SKOK-u ochrona musi być taka sama
Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest wyspecjalizowaną instytucją, która działa na mocy odrębnej ustawy. BFG zajmuje się nie tylko gwarantowaniem depozytów (tzn. kont osobistych, kont oszczędnościowych i lokat). Wspomniana instytucja działa również na rzecz stabilności systemu finansowego. Z pomocy BFG mogą korzystać banki i SKOK-i, które mają trudności finansowe. W tym kontekście warto dodać, że gwarancje dla środków przechowywanych przez wszystkie banki komercyjne i spółdzielcze obowiązują już od 1995 r. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo - Kredytowe dopiero w listopadzie 2013 r. dołączyły do jednolitego systemu zabezpieczenia depozytów.
Z punktu widzenia przeciętnego posiadacza konta lub lokaty, najważniejszą kwestią jest poziom zabezpieczenia jego oszczędności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, BFG w razie niewypłacalności banku lub SKOK-u, zwraca posiadaczowi depozytów 100% wkładu o wartości nieprzekraczającej 100 000 euro. Poziom gwarancji BFG nie zależy od tego, w jakiej walucie są przechowywane oszczędności. Nadwyżkę ponad limit ochrony (100 000 euro) teoretycznie można odzyskać w trakcie podziału masy upadłościowej banku. Limit 100 000 euro dotyczy wszystkich kont i rachunków, które dana osoba posiada w jednej instytucji. To oznacza, że klient deponujący środki w kilku bankach lub SKOK-ach korzysta z wielokrotnej gwarancji. System wielokrotnego limitu dotyczy również kont wspólnych. W przypadku takich rachunków, gwarantowaną kwotę ustala się odrębnie dla każdego ze współposiadaczy.

Konta osobiste z ponad 20 banków. Porównaj oferty »

W razie potrzeby wypłatę środków sfinansuje budżet
Obecny poziom ochrony oszczędności jest znacznie wyższy niż kilka lub kilkanaście lat temu. To oznacza, że musiały wzrosnąć obowiązkowe wpłaty, które BFG pobiera od instytucji oferujących lokaty i konta. Obecnie stosunek funduszy własnych BFG i wartości gwarantowanych depozytów wynosi około 2%. Ten wynik wzrasta do 3%, jeżeli uwzględnimy dodatkowe źródła finansowania (np. dopłaty od banków i SKOK-ów po upadłości jednej z instytucji). Podane wyniki oznaczają, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny bez dodatkowego wsparcia państwa może wypłacić kwotę stanowiącą 2% - 3% zabezpieczanych oszczędności. Taki stopień ochrony byłby niewystarczający w przypadku upadłości dużego banku. Dlatego Bankowy Fundusz Gwarancyjny w awaryjnej sytuacji ma możliwość uzyskania dotacji lub pożyczki z budżetu. Pomocy dla BFG może udzielić również Narodowy Bank Polski. Wsparcie z budżetu oraz NBP znacznie zwiększa bezpieczeństwo depozytów.

Już od czternastu lat nie upadł żaden krajowy bank …
W kontekście bezpieczeństwa depozytów warto wspomnieć, że poza niedawnymi problemami SKOK-ów, Bankowy Fundusz Gwarancyjny tylko dwukrotnie musiał poważnie interweniować. W 1995 r. i 1996 r. upadło aż 81 banków (w tym 78 spółdzielczych). Klienci tych instytucji mimo niskiego poziomu ówczesnych gwarancji (ok. 9000 zł), otrzymali ponad 155 mln zł. Kolejne poważne problemy miały miejsce w 1999 r. i 2000 r. Wówczas upadły dwa dość duże banki komercyjne (Savim Bank oraz Bank Staropolski). Wypłaty dla klientów tych instytucji pochłonęły ponad 600 mln zł. Od 2002 r. polski sektor bankowy jest już zupełnie stabilny. W trakcie trwającego kryzysu finansowego bywa on przedstawiany jako europejski wzór.

 

Liczba niewypłacalnych banków w latach 1995 - 2014 oraz środki przekazane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Rok
Liczba niewypłacalnych banków Wartość wypłat z BFG                   Liczba osób korzystających z wypłat gwarancyjnych
1995 r. 50 (w tym 48 spółdzielczych) 105,000 mln zł 89 939
1996 r. 31 (w tym 30 spółdzielczych) 50,800 mln zł 59 420
1997 r. 6 (w tym 6 spółdzielczych) 6,400 mln zł 10 418
1998 r. 4 (w tym 4 spółdzielcze) 8,200 mln zł 6 775
1999 r. 1 4,700 mln zł 1 572
2000 r. 1 626,000 mln zł 147 739
2001 r. 1 (w tym 1 spółdzielczy) 12,500 mln zł 2 658
2002 r. 0 0,100 mln zł 46
2003 r. 0 0,100 mln zł 27
2004 r. 0 0,400 mln zł 124
2005 r. 0 0,100 mln zł 99
2006 r. 0 0,100 mln zł 5
2007 r. 0 0,000 mln zł 0
2008 r. 0 0,000 mln zł 0
2009 r. 0 0,004 mln zł 1
od 2010 r. do 2014 r. 0 0,000 mln zł 0
Suma w latach         1995 - 2014 94 (w tym 89 banków spółdzielczych) 814,404 mln zł 318 823

Wydaje się, że w obecnej sytuacji stabilnością sektora bankowego może zachwiać tylko realizacja niektórych postulatów wyborczych. Przykładem jest koncepcja przewalutowania 550 000 kredytów po początkowym kursie franka szwajcarskiego. Prezes NBP w niedawnym wywiadzie ostrzegał przed konsekwencjami takiej operacji. Jej pomysłodawcy i zwolennicy prócz sytuacji „frankowców”, powinni uwzględnić również bezpieczeństwo depozytów.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »