A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Kto dostanie zasiłek dla bezrobotnych?

Data publikacji: 2015.09.22 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
4.4/5

Osoby, które pracowały i płaciły składki ZUS (przynajmniej od najniższego wynagrodzenia) przez okres krótszy niż 5 lat, otrzymają zasiłek dla bezrobotnych niższy o 20%. We wrześniu 2015 r. jego wysokość to:

 • 664,90 zł brutto/583,06 zł netto („na rękę”) - przez pierwsze trzy miesiące
 • 522,10 zł brutto/468,11 zł netto - w pozostałym okresie 

Jeżeli analogiczny okres płacenia składek przekracza 20 lat, to kwota zasiłku jest powiększana o 20%. Podwyższone stawki zasiłku wynosiły we wrześniu 2015 roku:

 • 997,40 zł brutto/851,63 zł netto („na rękę”) - przez pierwsze trzy miesiące
 • 783,20 zł brutto/678,71 zł netto - w pozostałym okresie

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Warto wspomnieć, że przy ustalaniu wysokości zasiłku urząd pracy bierze pod uwagę również pewne okresy nieskładkowe (np. bezpłatne urlopy wychowawcze).
Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, co do zasady wynosi 6 miesięcy (180 dni). Ten termin zostaje wydłużony do 12 miesięcy (365 dni) jeśli:

 • zwolniona osoba mieszka na terenie powiatu, w którym stopa bezrobocia przekracza 150% krajowej średniej
 • osoba uprawniona do zasiłku przekroczyła 50 lat i ma przynajmniej dwudziestoletni okres składkowy
 • bezrobotny samotnie wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat
 • bezrobotny współmałżonek utracił swoje prawo do zasiłku po rejestracji męża lub żony w urzędzie pracy, a na utrzymaniu pozostaje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat

Niezależnie od długości okresu pobierania zasiłku (pół roku/cały rok), po trzech miesiącach jego wysokość ulega zmniejszeniu (patrz powyżej).
W pewnych sytuacjach bezrobotny straci prawo do finansowej pomocy
Warto wiedzieć, że przepisy przewidują szczególne sytuacje, w których bezrobotny nie zyska prawa do zasiłku lub zostanie go pozbawiony. Taka sankcja jest stosowana, między innymi wtedy, gdy:

 • bezrobotny po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych lub stażu
 • osoba nieposiadająca zatrudnienia, bez uzasadnionej przyczyny odrzuciła propozycję pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, robót publicznych lub badań lekarskich/psychologicznych
 • w trakcie ostatnich 6 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy, bezrobotna osoba została zwolniona z przyczyn dyscyplinarnych
 • bezrobotny obywa praktykę absolwencką z wynagrodzeniem wynoszącym przynajmniej połowę najniższej pensji
 • w okresie 6 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy, bezrobotny z własnej inicjatywy rozwiązał umowę o pracę

Osobom zwolnionym dyscyplinarnie (patrz punkt 3) zasiłek przysługuje dopiero po 180 dniach od rejestracji w urzędzie pracy. Jeśli pracownik etatowy z własnej inicjatywy rozwiązał umowę (patrz punkt 5), to wypłata zasiłku rozpoczyna się po 90 dniach od rejestracji. W obydwu przypadkach bezrobotny nie ma prawa do świadczeń, które normalnie zostałyby mu wcześniej wypłacone (tzn. przed upływem 90 dni lub 180 dni). 

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus