A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Kto dostanie zasiłek dla bezrobotnych?

Data publikacji: 2015.09.22 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
4.4/5

Zasiłek dla bezrobotnych to popularne świadczenie. Jednak nie każda osoba po utracie pracy otrzyma tzw. „kuroniówkę”.

Fot: Kto dostanie zasilek dla bezrobotnych?

Zasiek dla bezrobotnych to jedno z najczęściej wypłacanych świadczeń społecznych w Polsce. Jego wysokość nie może równać się z kwotami, które otrzymują bezrobotni w krajach Europy Zachodniej. Mimo tego popularna „kuroniówka” bywa ważnym wsparciem dla osoby, która straciła pracę. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że kryteria przyznawania zasiłku dla bezrobotnych są dość restrykcyjne. W naszym kolejnym artykule dotyczącym ulg, dopłat i zwolnień wyjaśniamy, kto może liczyć na państwową pomoc po utracie pracy.

Rejestracja w urzędzie pracy to nie jedyny wymóg, który trzeba spełnić
Przepisy dotyczące zasiłku dla bezrobotnych znajdziemy w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wspomniany akt prawny precyzuje między innymi wymagania wobec osoby starającej się o zasiłek dla bezrobotnych. Takie świadczenie przysługuje za każdy dzień po rejestracji w urzędzie pracy, jeżeli: 

  • osoba wnioskująca o zasiłek pracowała w trakcie ostatnich 18 miesięcy, a łączny okres jej pracy w tym czasie wynosił przynajmniej 365 dni (okresy zatrudnienia krótszego niż rok można sumować)
  • bezrobotny w okresie swojego zatrudnienia otrzymywał dochody przynajmniej w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę (1680 zł brutto w 2014 roku, 1750 zł brutto w 2015 roku i 1850 zł brutto w 2016 r.)
  • dla osoby ubiegającej się o zasiłek nie ma żadnej propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia oraz prac interwencyjnych

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Zasiłek będzie przyznany tylko wtedy, gdy wszystkie wymienione kryteria zostały spełnione łącznie. Warto nadmienić, że wymóg numer 1 i 2 muszą spełnić również osoby uzyskujące dochody z innego źródła niż etat. Generalna zasada mówi, że przed otrzymaniem zasiłku dla bezrobotnych trzeba przynajmniej przez rok (w trakcie poprzednich 18 miesięcy) płacić składki ZUS od kwoty równej najniższemu wynagrodzeniu za pracę. Dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin również obowiązuje taki wymóg. Ich wynagrodzenie, od którego opłacano składki ZUS, w przeliczeniu na cały miesiąc musi być równe przynajmniej „najniższej krajowej”. Przy ustalaniu prawa do zasiłku, urząd pracy w ramach szczególnych przepisów weźmie pod uwagę również okres pobierania renty oraz urlopu wychowawczego.

Osoby spełniające wymogi narzucone przez ustawę, otrzymają świadczenie wynoszące (we wrześniu 2015 r.):

  • 831,10 zł brutto/717,30 zł netto („na rękę”) - przez pierwsze trzy miesiące 
  • 652,60 zł brutto/572,87 zł netto - w pozostałym okresie 

Przejdź do dalszej części artykułu »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »