A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Komu należy się Karta Dużej Rodziny?

Data publikacji: 2015.11.03 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
5.0/5

Karta Dużej Rodziny to zniżki na wiele usług i artykułów. Obecnie rodziny wielodzietne płacą mniej w ponad 8000 punktów handlowych i usługowych.

Fot: Komu nalezy się Karta Duzej Rodziny

W maju 2015 r. została wydana milionowa Karta Dużej Rodziny. To imponujący wynik, zważywszy na fakt, że poprzedni Prezydent pod koniec grudnia 2014 r. podpisał przepisy wprowadzające zniżki dla rodzin wielodzietnych. Wniosek o Kartę Dużej Rodziny wciąż mogą złożyć ponad 2 miliony polskich gospodarstw domowych. Dlatego w kolejnym odcinku naszego cyklu „Ulgi, dopłaty, zwolnienia”, prezentujemy najważniejsze informacje o rodzinnym systemie zniżek.

Kartę otrzymają również rodziny z trójką niepełnoletnich dzieci
Określenie „rodzina wielodzietna” może kojarzyć się z piątką lub szóstką dzieci. Ze względu na zmiany demograficzne, pomysłodawcy Karty Dużej Rodziny nie przewidzieli tak wygórowanych wymagań wobec beneficjentów programu. Zniżki na takich samych zasadach otrzymają wszystkie rodziny wychowujące przynajmniej troje niepełnoletnich dzieci. O Kartę Dużej Rodziny mogą też wnioskować rodzice, których dzieci przekroczyły 18 lat. Jest to możliwe, jeżeli:

  • dziecko do 25 roku życia kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej (uwaga: pracujący studenci nie są wyłączeni z programu zniżek, gdy pozostają na utrzymaniu rodziców)
  • dorosłe dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (w takiej sytuacji karta jest przyznawana na czas trwania orzeczenia)

Jeśli został spełniony jeden z powyższych warunków, to dorosłe dziecko bierze udział w programie i może otrzymać własną kartę uprawniającą do zniżek (podobnie jak pozostali członkowie rodziny). Warto również podkreślić, że Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od stanu cywilnego rodzica/rodziców, miesięcznego dochodu oraz wspólnego zamieszkania wszystkich członków rodziny. O wspomnianą kartę mogą wnioskować małżonkowie, partnerzy oraz samotni rodzice. W przypadku małżonków przewidziano pewną preferencję. Polega ona na tym, że mąż lub żona uzyskuje Kartę Dużej Rodziny również wtedy, gdy nie jest biologicznym rodzicem wspólnie wychowywanych dzieci. Taka zasada nie dotyczy partnerów. Każdy z nich otrzyma opisywaną kartę jeśli jest rodzicem przynajmniej trojga dzieci.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Co ważne, Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom dożywotnio i jest niezależna od ich aktualnych dochodów. Dzieci tracą prawo do zniżek po przekroczeniu określonego wieku lub wygaśnięciu orzeczenia o niepełnosprawności. Utrata Karty Dużej Rodziny przez rodzica jest możliwa tylko wtedy, gdy został on sądownie pozbawiony praw rodzicielskich.

Wniosek o bezpłatną kartę trzeba złożyć w gminnym urzędzie …
Wiele osób zainteresowanych Kartą Dużej Rodziny, może obawiać się urzędowych formalności. Na szczęście, procedura wydawania takiej karty nie jest szczególnie skomplikowana. Odpowiedni wniosek trzeba złożyć w urzędzie gminy lub miasta, który odpowiada adresowi zamieszkania wnioskodawcy. Ośrodki pomocy społecznej również mogą przyjmować takie dokumenty na podstawie specjalnego upoważnienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do otrzymania bezpłatnej Karty Dużej Rodziny zwykle wystarczają dokumenty potwierdzające tożsamość rodziców oraz akty urodzenia dzieci. Rodzice dodatkowo muszą złożyć oświadczenie o tym, że nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej przez sąd. Taki dokument jest potrzebny również wtedy, gdy wniosek o Kartę Dużej Rodziny składa inny pełnoletni domownik (np. studiujący syn).

Przejdź na drugą stronę i dowiedz się jak i gdzie można korzystać ze zniżek »

 

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus