A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Komu należy się zasiłek opiekuńczy?

Data publikacji: 2016.03.14 godz. 15:09
OCENA
3.2/5

W trakcie poważnej choroby dziecka lub innego członka rodziny, pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych. Mimo to, dzięki zasiłkowi opiekuńczemu, osoba zaangażowana w opiekę nad chorym, nie poniesie kosztów związanych z przerwą w pracy.

Fot: Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Pracownik objty ubezpieczeniem chorobowym, może złożyć wniosek o przerwę w pracy, która jest związana z koniecznością opieki nad członkiem rodziny. Takie uprawnienie dotyczy nie tylko choroby dziecka. Przepisy przewidują również możliwość podjęcia opieki nad innym chorym należącym do rodziny (np. rodzicem, bratem, siostrą lub teściem). W opisywanej sytuacji, pracodawca nie ponosi kosztów związanych z wypłacaniem pensji podczas przerwy w pracy. Wypłatę wynagrodzenia przejmuje na siebie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki zasiłkowi opiekuńczemu z ZUS-u, pracownik opiekujący się członkiem rodziny, nie odczuje bardzo dużej obniżki dochodów. Wspomniany zasiłek jest świadczeniem, z którego korzysta wielu zatrudnionych. Zatem warto przedstawić zasady związane z płatną opieką nad członkiem rodziny. Pożyteczne informacje na ten temat, zawiera kolejny artykuł z naszego cyklu „Ulgi, dopłaty, zwolnienia”.

Prawo do płatnej opieki zależy od ubezpieczenia chorobowego
Ważne informacje o zasiłku opiekuńczym, znajdziemy w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Wspomniany akt prawny określa również zasady wypłaty i przyznawania takich świadczeń jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy oraz zasiłek macierzyński.
Dowiedz się, jakie są zasady wypłaty zasiłku chorobowego »
Sprawdź, kto może otrzymać świadczenie rehabilitacyjne »
Zobacz, komu przysługuje zasiłek macierzyński »


Na wstępie warto podkreślić, że zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko osobom, które dobrowolnie lub obowiązkowo opłacają składkę na ubezpieczenie chorobowe. W przypadku pracowników zatrudnionych na etacie (umowa o pracę), pracodawca zawsze odprowadza składkę chorobową. Taka składka jest nieobowiązkowa między innymi dla:

  • duchownych
  • przedsiębiorców oraz osób z nimi współpracujących
  • osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia lub umowy agencyjnej

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Co ważne, prawo do zasiłku opiekuńczego nabywa się bez tzw. okresu wyczekiwania. Dlatego wspomniane świadczenie mogą uzyskać również osoby pracujące od niedawna.
Zgodnie z ogólnymi zasadami, zasiłek opiekuńczy otrzymają pracownicy lub przedsiębiorcy, którzy musieli przerwać pracę ze względu na konieczność sprawowania osobistej opieki nad:

  • dzieckiem do ukończenia 8 roku życia w przypadku: a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły b) choroby dziennego opiekuna lub niani, z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą c) porodu lub choroby małżonka/rodzica, który na co dzień sprawuje opiekę nad dzieckiem d) pobytu w szpitalu małżonka/rodzica, który na co dzień sprawuje opiekę nad dzieckiem
  • chorym dzieckiem do ukończenia 14 roku życia
  • innym chorym członkiem rodziny (małżonkiem, rodzicem, rodzicem dziecka, ojczymem, macochą, teściem, teściową, dziadkiem, babką, wnukiem, rodzeństwem, dziećmi w wieku powyżej 14 lat, pozostającymi we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem)

Warto nadmienić, że zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły będzie uznane za niezapowiedziane, jeżeli rodzic został o nim powiadomiony z wyprzedzeniem nie dłuższym niż 7 dni. Ważny jest też fakt, że identyczne uprawnienia przysługują rodzicom biologicznym i osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły je na wychowanie.

Przejdź na drugą stronę i dowiedz się ile można otrzymywać ten zasiłek oraz kiedy on nie przysługuje »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »