A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Kto dostanie dodatek pielęgnacyjny?

Data publikacji: 2015.11.17 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
4.5/5

Osobom starszym lub niepełnosprawnym przysługuje od państwa dodatek pielęgnacyjny oraz zasiłek pielęgnacyjny. Czym różnią się te dopłaty? Wyjaśniamy w kolejnym artykule cyklu: Ulgi, dopłaty, zwolnienia.

Fot: Kto dostanie dodatek pielegnacyjny?

Niepenosprawność i zaawansowany wiek to okoliczności, które zwiększają koszty utrzymania danej osoby. W związku z tym, państwo przewiduje możliwość wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego lub dodatku pielęgnacyjnego. Ze względu na podobną nazwę, te dwa świadczenia bywają mylone ze sobą. Trzeba wiedzieć, że zasady przyznawania dodatku pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego są zupełnie inne. Pierwsze z tych świadczeń wypłaca ZUS. O zasiłek pielęgnacyjny trzeba wnioskować w lokalnym ośrodku pomocy społecznej. W kolejnym artykule z cyklu „Ulgi, dopłaty, zwolnienia” wyjaśniamy także inne różnice między dodatkiem pielęgnacyjnym i świadczeniem pielęgnacyjnym.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

ZUS bez formalności przyzna dodatek po ukończeniu 75 lat
Szczegółowe informacje na temat dodatku pielęgnacyjnego znajdziemy w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wspomniany akt prawny dokładnie określa zasady przyznawania i wypłacania dodatku pielęgnacyjnego przez ZUS.
Najważniejszą kwestia są zasady nabywania dodatku pielęgnacyjnego. Takie świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do emerytury lub renty, które dodatkowo:

  • ukończyły 75 rok życia
  • zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji

Dodatek pielęgnacyjny otrzyma każdy emeryt lub rencista, spełniający przynajmniej jeden z powyższych warunków. Osoba, która nie ukończyła 75 lat, przed otrzymaniem dodatku pielęgnacyjnego musi wykazać, że bez pomocy opiekuna nie jest w stanie zaspokajać podstawowych potrzeb życiowych. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2000 r. (sygn. akt III AUa 190/00) wskazuje, że pod pojęciem „podstawowych potrzeb życiowych” trzeba rozumieć nie tylko jedzenie lub ubieranie się. Dodatek pielęgnacyjny powinna również otrzymać osoba, która ze względu na stan zdrowia nie może samodzielnie posprzątać mieszkania, zrobić zakupów lub przygotować sobie posiłków. Trzeba jednak nadmienić, że dodatku pielęgnacyjnego nie uzyska emeryt lub rencista przebywający w specjalnej placówce opiekuńczej (np. domu spokojnej starości). Wyjątek dotyczy tylko osób, które poza wspomnianą placówką spędzają przynajmniej dwa tygodnie w miesiącu.
Od marca 2015 r. dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty wynosi 208,17 zł/m-c. Takie nieopodatkowane świadczenie zostaje automatycznie przyznane emerytom i rencistom, którzy ukończyli 75 rok życia. W przypadku pozostałych osób, trzeba dostarczyć pisemny wniosek oraz dokumentację medyczną do lokalnej placówki ZUS-u. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Podstawą do rozstrzygnięcia jest opinia lekarza orzecznika. Od decyzji ZUS-u w sprawie dodatku pielęgnacyjnego, można się odwołać do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Sądzie Okręgowym. Odwołanie trzeba złożyć w terminie 30 dni od daty doręczenia kwestionowanej decyzji.

Przejdź na kolejną stronę i dowiedz się komu należy się zasiłek pielęgnacyjny »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »