A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Kto dostanie zasiłek chorobowy?

Data publikacji: 2015.09.29 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
4,6/5

Zasiłek chorobowy jest istotnym wsparciem w razie kłopotów ze zdrowiem. Dowiedz się, czy w przypadku choroby możesz liczyć na takie świadczenie... 

Fot: Kto dostanie zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy jest istotnym wsparciem w razie kłopotów ze zdrowiem. Część osób nie Poważna choroba całkowicie wyklucza możliwość zarobkowania. W takiej sytuacji bardzo pomocnym wsparciem jest zasiłek chorobowy. Zasady jego funkcjonowania nie są proste. To problem typowy dla wszystkich świadczeń wypłacanych przez ZUS. Dlatego w kolejnej części naszego specjalnego cyklu informujemy, kto może liczyć na wsparcie w trakcie choroby. Wbrew pozorom, taka pomoc nie przysługuje wszystkim pracownikom …

Przed otrzymaniem zasiłku musi upłynąć okres wyczekiwania
Informacji na temat zasad przyznawania zasiłku chorobowego trzeba szukać w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Wspomniany akt prawny mówi, że prawo do zasiłku chorobowego jest nabywane dopiero po upływie tzw. okresu wyczekiwania. Ten okres wynosi: 

  • 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego dla osób podlegających temu ubezpieczeniu w sposób obowiązkowy (np. pracowników etatowych) 
  • 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego dla osób podlegających temu ubezpieczeniu w sposób dobrowolny (np. przedsiębiorców i zleceniobiorców)

W przypadku pracowników etatowych, obowiązuje miesięczny okres wyczekiwania. Osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia oraz przedsiębiorcy mogą dobrowolnie płacić składkę chorobową. Okres wyczekiwania dla nich jest przedłużony do 90 dni (jeśli dana osoba w ogóle płaci nieobowiązkową składkę).
Do okresu wyczekiwania jest wliczane również poprzednie ubezpieczenie chorobowe, jeżeli zachodzi jedna z wymienionych okoliczności:

  • przerwa między okresami zatrudnienia i ubezpieczenia nie przekraczała 30 dni
  • przerwa w ubezpieczeniu była spowodowana urlopem bezpłatnym, urlopem wychowawczym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego

Niektóre osoby mogą nabyć prawo do zasiłku chorobowego, bez wcześniejszego okresu wyczekiwania. Do tej grupy zalicza się pracowników, którzy:

  • ulegli wypadkowi w drodze do pracy albo w drodze z pracy
  • są obowiązkowo ubezpieczeni w ZUS i mają przynajmniej dziesięcioletni okres wcześniejszego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego
  • ukończyli szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę wyższą i zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym w trakcie 90 dni od daty ukończenia szkoły/uzyskania dyplomu uczelni wyższej
  • zakończyli pracę w Sejmie lub Senacie i przystąpili do ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 90 dni od końca swojej kadencji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasiłek chorobowy jest wypłacany osobie, która utraciła zdolność do pracy z powodu choroby. Opisywane świadczenie mogą również otrzymać pracownicy objęci kwarantanną lub poddani leczeniu odwykowemu. Z zasiłku chorobowego skorzystają także osoby badane jako potencjalni dawcy komórek, tkanek i narządów. W ramach szczególnych przepisów, zasiłek chorobowy można otrzymać po zakończeniu ubezpieczenia chorobowego. Taka możliwość występuje, jeżeli niezdolność do pracy trwa bez przerwy przynajmniej 30 dni i powstała nie później niż 14 dni od końca ubezpieczenia chorobowego.
Zasiłek chorobowy przysługuje przez cały okres niezdolności do pracy. Jego wypłacanie nie może jednak trwać dłużej niż 182 dni. W przypadku osób chorych na gruźlicę oraz kobiet w ciąży, analogiczny termin jest wydłużany do 270 dni. Po upływie wymienionych okresów (182 dni/270 dni) można wnioskować o świadczenie rehabilitacyjne.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »