A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Kto dostanie zasiłek rodzinny?

Data publikacji: 2015.10.13 godz. 00:00

Opracowanie własne
OCENA
4.2/5

Od 1 listopada 2015 r. wniosek o zasiłek rodzinny może złożyć znacznie więcej osób. Korzystne zmiany dotyczą również wysokości zasiłku.

Fot: Kto dostanie zasilek rodzinny?

Zasiek rodzinny to jedno z bardziej popularnych świadczeń społecznych. Jest ono przeznaczone dla tych rodziców, którzy z powodu niskich dochodów nie mogą pokryć wszystkich potrzebnych wydatków. Obecnie dodatkowe wsparcie od państwa otrzymują rodziny, których średni miesięczny dochód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekracza 674 zł netto/osobę lub 764 zł netto/osobę. Na początku listopada 2015 r. roku ten limit dochodowy został znacząco podniesiony.

Nauka w szkole pozwala na wydłużenie okresu zasiłkowego
Na wstępie warto przypomnieć, że zasiłek rodzinny mimo swojej nazwy, nie przysługuje wszystkim ubogim rodzinom. Opisywane świadczenie ma pomóc w pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. Według ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, prawo do zasiłku rodzinnego posiadają następujące osoby:

 1. rodzice dziecka
 2. jeden z rodziców dziecka
 3. opiekun prawny dziecka (np. krewny, który na mocy wyroku sądowego przysposobił dziecko) 
 4. opiekun faktyczny (np. dziadek), który wystąpił do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka 
 5. pełnoletnia osoba, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców z uwagi na ich śmierć lub sądowe ustalenie prawa do alimentów

Generalnie rzecz ujmując, prawo do zasiłku rodzinnego („na dziecko”) przysługuje rodzicom oraz opiekunom, jeżeli dziecko nie ukończyło 18 lat. Od tej zasady przewidziano jednak dwa wyjątki. Pierwszy z nich polega na wydłużeniu okresu pobierania zasiłku do ukończenia 21 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej. Do kategorii szkół ponadgimnazjalnych, prócz szkoły zawodowej, technikum oraz liceum zaliczają się:

 • szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których absolwenci zdają egzamin zawodowy przed uzyskaniem dyplomu
 • licea oraz technika uzupełniające
 • trzyletnie szkoły specjalne, których zadaniem jest przysposobienie do pracy

Nauka we wszystkich wymienionych szkołach nie może odbywać się eksternistycznie, e-learningowo lub korespondencyjnie. Warto również odnotować, że rodziny studentów zwykle tracą prawo do zasiłku rodzinnego po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia. Wyjątek dotyczy m.in. osób o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Rodzice takich studentów otrzymują zasiłek rodzinny do zakończenia nauki przez dziecko (najpóźniej do ukończenia 24 roku życia). Identyczny limit wiekowy przewidziano dla wszystkich osób uczących się w szkole lub szkole wyższej, które nie pozostają na utrzymaniu rodziców i mogą samodzielnie pobierać zasiłek (patrz punkt 5).

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
Bardzo istotnym ograniczeniem dla osób wnioskujących o zasiłek rodzinny, jest tzw. kryterium dochodowe. Od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r. opisywane świadczenie mogą otrzymać wnioskodawcy, w których rodzinie ubiegłoroczny dochód netto na jednego członka nie przekraczał 674 zł miesięcznie. To ograniczenie zostaje podniesione do 764 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Osobę niepozostającą na utrzymaniu rodziców, obowiązuje niższy limit dochodowy (674 zł/m-c).

Warto pamiętać, że ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje dodatkowe sytuacje, w których prawo do zasiłku rodzinnego nie będzie przysługiwać wnioskodawcy. Lokalny ośrodek opieki społecznej nie przyzna opisywanego świadczenia m.in. wtedy, gdy:

 • ucząca się osoba pozostaje w związku małżeńskim 
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. w domu dziecka)
 • osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko

Zasiłku rodzinnego zwykle nie otrzyma również wnioskodawca, któremu prawo do takiego świadczenia przysługuje za granicą. Ostateczna decyzja opieki społecznej zależy jednak od przepisów szczegółowych.

Uwaga: wkrótce zasiłek rodzinny otrzyma o wiele więcej osób
Zasiłki rodzinne wypłacane w Polsce trudno porównywać z podobnymi świadczeniami, które otrzymują rodzice w wielu krajach Europy Zachodniej. Kwota „polskiego” zasiłku rodzinnego regularnie wzrasta. Mimo tego jest ona niska w porównaniu z kosztami wychowania dziecka. W roku zasiłkowym trwającym od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. stawki zasiłku rodzinnego wynosiły:  

 • 77,00 zł/m-c na dziecko do ukończenia 5 roku życia
 • 106,00 zł/m-c na dziecko w wieku od 5 roku życia do 18 roku życia
 • 115,00 zł/m-c na osobę uczącą się w wieku od 18 roku życia do 24 roku życia

Od 1 listopada 2015 stawki wzrosną. Sprawdź o ile »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
 • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
 • Kredyt gotówkowy w VeloBank »