A A A
drukuj

Ulgi, dopłaty, zwolnienia:
Kto otrzyma dodatek do zasiłku rodzinnego?

Data publikacji: 2015.12.30 godz. 10:25

Opracowanie własne
OCENA
4.0/5

W trakcie urlopu wychowawczego, niektóre matki otrzymują od państwa dodatkowe wsparcie. Wspomniana pomoc ma wartość 400 zł/m-c i jest wypłacana nawet przez sześć lat. Warto sprawdzić, jakie są warunki uzyskania takiego dodatku do zasiłku rodzinnego.

Fot: Kto otrzyma dodatek do zasiłku rodzinnego?

Zasiek rodzinny to popularne świadczenie, którego beneficjenci otrzymują kilka dodatków. Dodatki mogą mieć dość dużą wartość. Przykładem jest tzw. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. To świadczenie wynosi 400 zł miesięcznie i jest wypłacane przez okres od 2 lat do 6 lat. W trakcie urlopu wychowawczego, mogą je otrzymać mniej zamożni rodzice. Po niedawnym podniesieniu kryteriów dochodowych w pomocy społecznej, wiele osób przebywających na urlopie wychowawczym nawet nie wie, że przysługuje im dodatkowe wsparcie od państwa. Dlatego w kolejnym artykule z cyklu „Ulgi, dopłaty, zwolnienia” wyjaśniamy, który rodzic otrzyma 400 zł/m-c.

W pierwszej kolejności trzeba spełnić warunki dla zasiłku rodzinnego

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, jest ściśle powiązany z zasiłkiem rodzinnym. Opisywany dodatek można uzyskać tylko wtedy, gdy dana rodzina w pierwszej kolejności spełniła wymogi dotyczące zasiłku rodzinnego. Podobna zasada jest stosowana także w przypadku innych dodatków (np. dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej).

Zasady przyznawania i wypłaty zasiłku rodzinnego, w wyczerpujący sposób przedstawia jeden z naszych wcześniejszych tekstów. Dlatego w artykule dotyczącym dodatku dla rodziców, przypominamy tylko najważniejsze informacje o zasiłku rodzinnym. Takie świadczenie jest przyznawane:

  • rodzicom lub rodzicowi dziecka
  • opiekunowi prawnemu dziecka (przykład: krewny, który przysposobił dziecko)
  • opiekunowi faktycznemu (np. wujowi), który wystąpił z sądowym wnioskiem o przysposobienie dziecka
  • pełnoletniej i uczącej się osobie, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców ze względu na ich śmierć lub sądowe ustalenie prawa do alimentów

Zasiłek rodzinny dla rodziców lub opiekunów („na dziecko”), generalnie przysługuje do ukończenia przez potomka 18 roku życia. Wypłata zasiłku warunkowo zostaje wydłużona do zakończenia nauki w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej (jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia). Rodzice studenta z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, otrzymają zasiłek do czasu zakończenia studiów (nie później niż do ukończenia 24 roku życia przez dziecko). Uczniowie lub studenci, którzy nie pozostają na utrzymaniu rodziców, mogą samodzielnie pobierać zasiłek rodzinny do końca nauki (jednak nie później niż do ukończenia 24 roku życia).

W przypadku zasiłku rodzinnego, dodatkowym kryterium jest dochód netto na osobę o wartości nieprzekraczającej 674 zł/m-c oraz 764 zł/m-c (wyższy limit dla rodziny wychowującej niepełnosprawne dziecko). Przed 1 listopada 2015 r. analogiczne kwoty wynosiły 574 zł/m-c i 664 zł/m-c. Warto nadmienić, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Zgodnie z nią, rodziny przekraczające limit dochodowy, otrzymają proporcjonalnie pomniejszoną sumę zasiłku rodzinnego oraz dodatków (przykład: przekroczenie limitu dochodowego o 100 zł skutkuje spadkiem łącznego wsparcia o 100 zł/m-c). Zredukowane świadczenie (zasiłek + dodatki), nie podlega wypłacie jeśli jego miesięczna kwota jest niższa od 20 zł.

Dowiedz się więcej o zasadach funkcjonowania zasiłku rodzinnego >>  

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »