A A A
drukuj

Emerytalne "znaki zapytania"

Data publikacji: 2013.09.19 godz. 14:03

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4,3/5

Plany dalszej marginalizacji Otwartych Funduszy Emerytalnych spotkały się ze zrozumiałym zainteresowaniem krajowej opinii publicznej. Dzięki zmasowanej ofensywie medialnej większość Polaków już wie, jaką koncepcję zmian w OFE opracował rząd. Nie oznacza to jednak, że wszystkie aspekty planowanej reformy zostały dokładnie omówione. Polemiki rządowych i opozycyjnych polityków przysłoniły kilka bardzo istotnych kwestii. Dwie z nich na razie nie doczekały się rozstrzygnięcia. Takie emerytalne znaki zapytania zasługują na dokładne omówienie …

Dziedziczenie „zusowskich” środków, czyli niepewna rekompensata

W ramach pierwszego etapu reformy OFE rząd zaproponował utworzenie tzw. subkont w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Takie rachunki emerytalne miały zrekompensować obniżenie składki przekazywanej do OFE z 7,30% do 2,30% wynagrodzenia brutto.

Subkonta ZUS zaczęły funkcjonować w czerwcu 2011 roku. Ich charakterystyczne cechy to:

  • możliwość dziedziczenia zgromadzonego kapitału przez spadkobierców (dotyczy sytuacji, w której ubezpieczony nie dożył pierwszej emerytury)
  • mechanizm waloryzacji oparty na nominalnym wzroście PKB

Obecne plany rządu przewidują wdrożenie kolejnego rozwiązania, które jest rekompensatą za demontaż Otwartych Funduszy Emerytalnych. Skutki zmian w drugim filarze zostaną złagodzone dzięki możliwości dziedziczenia kapitału trafiającego z OFE do ZUS. Przeniesienie wspomnianych środków na subkonto ubezpieczonego będzie związane z:

  • umorzeniem części obligacyjnej OFE (stanowi ona 51,50% całkowitej sumy aktywów zgromadzonych przez fundusze)
  • działaniem tzw. suwaka bezpieczeństwa, który zmusi Otwarte Fundusze Emerytalne do przekazywania kapitału w trakcie 10 lat poprzedzających wypłatę pierwszego świadczenia

Minister Finansów na początku bieżącego miesiąca potwierdził, że środki pochodzące z drugiego filara będą dziedziczone według zasad stosowanych przez OFE. Jak wiadomo Otwarte Fundusze Emerytalne przekazują zdeponowane pieniądze w formie:

  • transferu zwiększającego składki współmałżonka (50% kapitału)
  • gotówkowych wypłat dla uposażonych lub spadkobierców

Komentarze

comments powered by Disqus