A A A
drukuj

Wasze pytania: Program Rodzina 500+

Data publikacji: 2016.05.25 godz. 07:17

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
3.7/5

Zasady programu Rodzina 500+ mogą wydawać się proste. W praktyce okazuje się, że na wiele pytań nie ma prostej odpowiedzi, dlatego postanowiliśmy rozwiać wątpliwości dotyczące programu 500 zł na dziecko.

Fot: Odpowiadamy na pytania - Program Rodzina 500+

Rzdowy program Rodzina 500 plus, obecnie jest jednym z najczęściej poruszanych tematów finansowych. Wątpliwości dotyczące nowego świadczenia wychowawczego mają nawet osoby, które już złożyły odpowiedni wniosek w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Niektóre pytania bardzo często powtarzają się na stronach internetowych. Dodatkowo kilka próśb o wyjaśnienie zasad programu „500 plus”, przysłali nasi czytelnicy. W związku z tym, postanowiliśmy zebrać najważniejsze pytania i udzielić na nie odpowiedzi.

Pytanie numer 1: Złożyliśmy już prawidłowo wypełniony wniosek w programie Rodzina 500 plus. Czy w przyszłym roku będziemy musieli robić to samo?

Zasady rządowego programu przewidują możliwość dołączenia do niego w dowolnym momencie. Trzeba jednak pamiętać, że złożenie pierwszego wniosku po 1 lipca 2016 r. będzie skutkowało utratą wyrównania za trzy poprzednie miesiące (tzn. kwiecień, maj i czerwiec 2016 r.). Świadczenie wychowawcze w programie Rodzina 500 plus jest przyznawane do 30 września następnego roku. To oznacza, że utrzymanie ciągłości wypłat wymaga złożenia kolejnego wniosku i załatwienia formalności do końca sierpnia 2017 r. Wnioski na następny okres działania programu Rodzina 500 plus, będzie można składać od 1 sierpnia 2017 r. Warto też pamiętać, że beneficjenci muszą niezwłocznie powiadomić urząd o zmianach wpływających na prawo do świadczenia (np. urodzeniu kolejnego dziecka lub utracie dochodów).
Zobacz, jakie są najczęstsze błędy przy wypełnianiu wniosków w programie 500+ »

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Pytanie numer 2: Kiedy obowiązuje wyższy limit dochodowy dla rodzin wychowujących pierwsze dziecko (1200 zł miesięcznie na osobę zamiast 800 zł miesięcznie)?

Rodziny wychowujące niepełnosprawne dziecko, mogą otrzymać świadczenie od państwa (500 zł/m-c) również wtedy, gdy ich miesięczny dochód netto na osobę wynosi od 800 zł do 1200 zł. W pierwszym okresie działania programu (tzn. do końca września 2017 r.), urzędnicy wezmą pod uwagę dochód z 2014 r. Weryfikacji pod kątem dochodu, nie podlegają rodziny wnioskujące o świadczenie na drugie lub kolejne dziecko.
W rozumieniu przepisów dotyczących programu Rodzina 500 plus, niepełnosprawne dziecko jest osobą, która posiada orzeczenie określone w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Pytanie numer 3: Któremu z rozwiedzionych rodziców przysługuje nowe świadczenie? 

Świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 Plus przysługuje temu rodzicowi, który zamieszkuje z dzieckiem i równocześnie łoży na jego utrzymanie. Jeżeli sąd orzekł opiekę naprzemienną nad dzieckiem, to wypłacone środki trzeba podzielić proporcjonalnie do czasu sprawowanej opieki.
Przejdź na drugą stronę »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus