A A A
drukuj

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego – jak to załatwić?

Data publikacji: 2018.10.31 godz. 12:31
OCENA
3,8/5

Kredyt konsumencki jest zobowiązaniem finansowym, za które kredytodawca pobiera wynagrodzenie, a kwota kredytu nie przekracza 255 550 zł. W przypadku takich kredytów konsumenckich kredytobiorcy mogą wcześniej spłacić zobowiązanie, przed terminem wskazanym w harmonogramie spłaty. Jak załatwić formalności związane z takim działaniem?

Fot: Wcześniejsza spłata kredytu się opłaca?

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego jest możliwa w każdym przypadku - wystarczy uiścić na konto kredytodawcy odpowiednią kwotę tytułem spłaty i złożyć oświadczenie w banku lub firmie pożyczkowej. 

 

 

Regulacje ustawowe
Kredyty konsumenckie są regulowane ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Art. 48 tejże ustawy wskazuje, że konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem, jaki został określony w umowie kredytowej. Wystarczy, że złoży stosowne oświadczenie o spłacie kredytu do kredytobiorcy, dokona rzeczywistej spłaty pozostałej części pożyczonego kapitału i zamknie formalnie kredyt. W takim wypadku kredytodawca nie może nie zgodzić się na przedterminową spłatę.
Z przepisów wynika również, że kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Zwrot kosztów kredytobiorcy
W przypadku, gdy kredytobiorca decyduje się spłacić kredyt konsumencki przed terminem wskazanym w umowie kredytowej, ma prawo do zwrotu części kosztów związanych z udzieleniem zobowiązania. W art. 49 wspominanej ustawy określono, że w takim przypadku całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed taką spłatą.
Bank lub firma pożyczkowa udzielająca kredytu konsumenckiego musi zwrócić proporcjonalną część kosztów poniesionych w ramach prowizji przygotowawczej czy innych opłat administracyjnych.
Klient, który zamyka kredyt konsumencki, nie musi już ponosić z jego tytułu kosztów odsetek i opłacać np. składek ubezpieczeniowych, czy części prowizji, podzielonych na raty kapitałowo-odsetkowe.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Uiszczenie opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu
W ramach formalności związanych z przedterminowym zwrotem zaciągniętego kredytu konsumenckiego może okazać się, że będzie istniała konieczność uiszczenia zastrzeżonej w umowie prowizji, pod warunkiem, że spłata ta przypadła na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu jest stała, a kwota spłacanego w okresie 12 miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Prowizja nie może przekraczać 1 proc. spłacanej części kredytu, o ile okres spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu określonym w umowie przekracza jeden rok.

Komentarze

comments powered by Disqus
  • Pożyczka przekorzystna w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne z Kartą Wielowalutową w PEKAO S.A »
  • Konto Przekorzystne w PEKAO S.A »