A A A
drukuj

Wniosek w programie Rodzina 500+ złożysz przez bank

Data publikacji: 2016.04.15 godz. 16:33
OCENA
3.2/5

Program Rodzina 500+ to największa i najbardziej kosztowna taka inicjatywa w dotychczasowej historii Polski. W jej realizację zaangażowały się także niektóre banki. Ich klienci mogą złożyć wniosek o nowe świadczenie wychowawcze poprzez system bankowości internetowej.

Fot: Rodzina 500 plus przez bankowość online

Od 1 kwietnia bieącego roku, oficjalnie działa rządowy program Rodzina 500+. Jego beneficjenci mogą już składać wnioski o nowe świadczenie wychowawcze. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wsparcie finansowe otrzyma około 2,5 mln polskich rodzin oraz 3,7 mln dzieci. Tak duży program pomocy dla rodzin, wymaga odpowiedniego wsparcia logistycznego oraz informatycznego. W jego realizację włączyły się również wiodące banki. Dzięki temu, swój wniosek w programie Rodzina 500+ można złożyć poprzez system bankowości internetowej. Najpierw trzeba jednak sprawdzić, czy spełniamy kryteria przewidziane przez rząd.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

W realizację nowego programu prócz 26 banków mają włączyć się SKOK-i …
Nie wszystkie banki deklarujące uczestnictwo w programie Rodzina 500+, już od 1 kwietnia 2016 r. umożliwiają składanie odpowiednich wniosków przez bankowość internetową. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12 kwietnia 2016 roku, wymagane rozwiązania informatyczne wdrożyło 17 banków, sieci banków spółdzielczych oraz marek bankowych (patrz poniższa tabela). W tej grupie liderów znajdziemy między innymi PKO BP, Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Alior Bank, BZ WBK oraz Eurobank. Do 6 czerwca 2016 r. swój faktyczny udział w programie 500+ rozpoczną również inne wiodące banki (np. Getin Bank, BGŻ - BNP Paribas, Deutsche Bank, Credit Agricole, BPH oraz BOŚ Bank). Docelowo w rządowym programie ma uczestniczyć 26 banków, sieci banków spółdzielczych oraz marek bankowych. Wiadomo, że wnioski o nowe świadczenie wychowawcze będą mogli składać również klienci Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych. Trudno jednak powiedzieć, kiedy SKOK-i wprowadzą taką funkcjonalność. Pierwotnie rząd nie planował, że kasy spółdzielcze również wezmą udział w jego sztandarowym programie.

Banki uczestniczące w programie Rodzina 500+
Bank Termin dołączenia banku do programu Rodzina 500+
Alior BankKlienci tych banków mogą już składać wnioski w programie Rodzina 500+
Bank BPS
Banki spółdzielcze z Grupy BPS
Bank Millennium
Bank Pocztowy
Bank SMART (FM Bank PBP)
Banki Spółdzielcze SGB
BZ WBK
Eurobank
ING Bank Śląski
Inteligo
mBank
Orange Finanse
Pekao
PKO Bank Polski
Raiffeisen Polbank
T - Mobile Usługi Bankowe
Bank BPH 31 maj 2016 r.
Bank Handlowy (Citi Handlowy) 31 maj 2016 r.
BGŻ BNP Paribas 6 czerwiec 2016 r.
BOŚ Bank 17 kwiecień 2016 r.
Credit Agricole 15 kwiecień 2016 r.
Deutsche Bank 16 maj 2016 r.
Getin Bank 31 maj 2016 r.
Plus Bank 31 maj 2016 r.
SGB-Bank 15 kwiecień 2016 r.

Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić ważne zasady nowego programu
Do tej pory, zostało złożonych ponad milion wniosków w ramach programu Rodzina 500+. Osoby składające takie dokumenty, oprócz banków korzystają również z trzech portali (PUE ZUS, portal Emp@tia, ePUAP) oraz z pomocy urzędów gminy. Niezależnie od sposobu dostarczenia potrzebnych dokumentów, przyszły beneficjent nowego programu powinien poznać jego najważniejsze zasady. Warto wiedzieć, że:

  • nieopodatkowane świadczenie wychowawcze (500 zł/m-c), bez dodatkowych warunków przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko, które nie ukończyło 18 lat
  • w przypadku pierwszego dziecka, prawo do świadczenia (500 zł/m-c) przysługuje jeśli miesięczny dochód netto w rodzinie za 2014 r. nie przekraczał 800 zł/osobę (limit dochodowy 1200 zł netto/osobę jest stosowany w przypadku wychowywania przez rodzinę dziecka niepełnosprawnego)
  • świadczenie nie jest zależne od stanu cywilnego rodziców i otrzyma je osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem
  • wniosek o pomoc finansową mogą złożyć również opiekunowie prawni (np. dziadkowie) oraz rodzice adoptowanych dzieci
  • dzieci do 25 roku życia są uwzględniane w trakcie obliczania miesięcznego dochodu, jeżeli pozostają na utrzymaniu rodziców (np. ze względu na studia)
  • jeśli wniosek o świadczenie zostanie złożony do 1 lipca 2016 roku (włącznie), to rodzice otrzymają wyrównanie naliczane od 1 kwietnia b.r. (później pomoc będzie już przyznawana zgodnie z datą złożenia wniosku)
  • wniosek dotyczący świadczenia wychowawczego trzeba będzie składać co roku (pierwszy okres rozliczeniowy będzie jednak dłuższy - od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.)
  • rodzina nie otrzyma nowego świadczenia opiekuńczego jeśli za granicą przysługuje jej podobne wsparcie
  • świadczenie z programu Rodzina 500+ nie jest brane pod uwagę podczas ustalania prawa do innych świadczeń (np. zasiłków z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych oraz wypłat z Funduszu Alimentacyjnego)

Zobacz, kto oprócz 500 zł na dziecko otrzyma dodatek mieszkaniowy »
Sprawdź, jakie są zasady przyznawania wsparcia z Funduszu Alimentacyjnego »

Warto również wiedzieć, że oprócz wypełnionego wniosku, urząd będzie wymagał określonych załączników. Do dokumentacji składanej w urzędzie albo przez Internet trzeba załączyć między innymi oświadczenie potwierdzające wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus