A A A
drukuj

Wziąłeś chwilówkę online i żałujesz? Możesz zrezygnować!

Data publikacji: 2016.10.25 godz. 15:10
Ostatnia aktualizacja: 2016.11.08 godz. 14:48

Ekspert, eBroker.pl
OCENA
4.5/5

Zawieranie umów produktów finansowych, w tym chwilówek przez Internet, staje się coraz popularniejsze. Warto wiedzieć, że z internetowych kredytów, pożyczek i polis można zrezygnować.

Fot: Kiedy można wypowiedzieć umowę pożyczki przez Internet?

Firmy z brany finansowej już od dawna traktują Internet jako ciekawy obszar dystrybucji swoich produktów (np. pożyczek, lokat oraz ubezpieczeń). Takie znaczenie Internetu może jeszcze bardziej wzrosnąć, gdy zapowiadane przepisy znacząco ograniczą możliwość reklamowania pożyczek w telewizji oraz radiu. Ze względu na popularność Internetu oraz specyfikę zdalnych zakupów, już od dłuższego czasu obowiązują specjalne regulacje dotyczące produktów finansowych sprzedawanych online. Osoby podpisujące np. umowę pożyczki lub ubezpieczenia przez Internet, mogą od niej łatwo odstąpić. Warto znać zasady takiej rezygnacji, gdyż wiele osób ulega sugestiom doradców finansowych i nabywa produkty, które są niezbyt korzystne lub mało potrzebne. Dlatego w naszym kolejnym artykule z cyklu „Poznaj swoje prawa”, szczegółowo przedstawiamy zasady rezygnacji z produktów finansowych, które konsument zakupił przez Internet.
Sprawdź: Darmowa pożyczka nawet do 2 000 zł »

Kredytów oraz pożyczek dotyczą zupełnie odrębne przepisy
Zasady rezygnacji z produktów finansowych kupionych przez konsumentów zdalnie, zostały określone w ustawie o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). We wspomnianym akcie prawnym, znajdziemy jednak informację, że nie dotyczy on kredytów konsumenckich (tzn. pożyczek i kredytów bankowych poniżej 255 550 zł, udzielanych na cele bezpośrednio niezwiązane z działalnością gospodarczą lub zawodową klienta). Dla kredytów konsumenckich, zastosowanie znajduje ustawa z dnia 12 maja 2011 r. (ustawa o kredycie konsumenckim). W tej ważnej ustawie znajdziemy zapis, który przyznaje prawo do odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego w trakcie 14 dni. Taka zasada jest niezależna do kanału sprzedaży kredytów (sieć placówek banku lub firmy pożyczkowej, Internet, placówka agenta, pośrednicy finansowi). Jak widać, ustawa o kredycie konsumenckim przyznaje takie same prawa wszystkim osobom pożyczającym środki na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprawdź, czym różni się kredyt konsumencki oraz konsumpcyjny »

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »

Na uwagę zasługują również inne zapisy ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z tym aktem prawnym, informacja o zasadach odstąpienia od umowy, powinna się znaleźć w specjalnym formularzu, który jest przedstawiany konsumentowi zainteresowanemu kredytem. Podobne informacje muszą również zostać przedstawione w samej umowie. Brak odpowiednich zapisów dotyczących odstąpienia w umowie kredytu, skutkuje wydłużeniem terminu na rezygnację. W opisywanej sytuacji, konsument bez podawania przyczyny może zrezygnować z kredytu w trakcie 14 dni od uzupełnienia wymaganych informacji przez bank lub firmę pożyczkową. Warto również wiedzieć, że do zachowania terminu odstąpienia, wystarczy wysłanie oświadczenia na właściwym formularzu wręczonym przez kredytodawcę. Zatem skuteczna będzie rezygnacja klienta, który w ostatnim dniu ustawowego terminu, wysłał odpowiednie dokumenty pocztą. Trzeba podkreślić, że osoba korzystająca z prawa do odstąpienia, zapłaci jedynie odsetki od kredytu należne do dnia spłaty, a pozostałe koszty (np. prowizja przygotowawcza) zostaną jej zwrócone w pełnej wysokości. W szczególnych przypadkach konieczne jest również sfinansowanie kredytodawcy bezzwrotnych kosztów, które poniósł on na rzecz organów administracji publicznej oraz ewentualnych opłat notarialnych.
Konsument ma 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu, żeby zwrócić otrzymaną pożyczkę (kapitał) oraz odsetki. Warto pamiętać, że po odstąpieniu od umowy kredytu konsumenckiego, klient powinien się ubiegać również o proporcjonalny zwrot składki za ubezpieczenie kredytu, bo okres ochrony był znacznie krótszy do zamierzonego.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »

Zakup polisy przez Internet zawsze daje 30 dni na odstąpienie
Zasady określone w ustawie o prawach konsumenta, stosuje się do produktów finansowych innych niż kredyty konsumenckie, które nabyto na odległość (poprzez Internet/telefon).  Zgodnie ze wspomnianą ustawą, istnieje np. możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawartej przez Internet lub telefon, w trakcie kolejnych 30 dni. Trzeba pamiętać, że do zachowania terminu odstąpienia wystarcza nadanie odpowiedniego oświadczenia listem lub dostarczenie go do placówki ubezpieczyciela albo jego agenta. Podobnie jak dla kredytu konsumenckiego, klient nie musi podawać powodu rezygnacji. Warto również wiedzieć, że w przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia, konsument zapłaci tylko składkę za faktyczny czas ochrony (np. pierwsze 15 dni). Jeżeli ubezpieczyciel nie poinformuje konsumenta o kluczowych warunkach usługi (np. zasadach poboru składki), to możliwe będzie odstąpienie od umowy w każdym czasie i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
Obowiązujące przepisy, w pewnym stopniu zachęcają do zakupu polis przez Internet lub telefon. Osoby decydujące się na tradycyjny wariant nabywania ubezpieczeń, mają do dyspozycji trzydziestodniowy termin odstąpienia tylko w sytuacji, gdy okres ochrony wynosi powyżej 6 miesięcy (zobacz artykuł 812 kodeksu cywilnego). Klient nabywający długoterminową polisę w placówce ubezpieczyciela lub agenta ubezpieczeniowego, po odstąpieniu od umowy, również musi zapłacić składkę za czas faktycznie udzielonej ochrony. Warto podkreślić, że w ramach ustawowego wyjątku możliwość odstąpienia od umowy przez 30 dni nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych (OC dla kierowców i rolników).
Zobacz, kiedy można zrezygnować z obowiązkowego OC kierowców »

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »