A A A
drukuj

Zapomniałeś o odpisaniu ulgi podatkowej? Nic straconego!

Data publikacji: 2013.04.24 godz. 11:53

Redaktor, eBroker.pl
OCENA
4.3/5

Wielu z nas już rozliczyło się z fiskusem z dochodów za 2012 rok, a potem, przeglądając pozostawioną w domowych aktach kopię formularza PIT złożonego w urzędzie skarbowym (warto o tym pamiętać!) zauważyło, że np. nie odpisało przysługującej ulgi albo znalazło w nim inne błędy. Co wtedy robić?

"Normal">Po pierwsze – nie panikować. Każdy, kto popełni błąd w rocznym zeznaniu podatkowym, ma prawo go poprawić. Prawo takie daje podatnikowi art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późniejszymi zmianami). Jeśli zdąży z tym do 30 kwietnia to wystarczy, że złoży korektę zeznania na takim samym formularzu, w którym znalazł błąd. Musi więc wypełnić go jeszcze raz, wpisując w odpowiednie rubryki właściwe już dane, a w rubryce „Cel złożenia formularza” zaznaczyć kwadrat „korekta zeznania”.

Złożenie deklaracji korygującej to jednak nie wszystko. Trzeba jeszcze na oddzielnej kartce dołączyć pisemne krótkie uzasadnienie przyczyn korekty. Adresujemy je do naczelnika urzędu skarbowego. Przepisy nie precyzują wzorca takiego uzasadnienia. Wystarczy więc, gdy napiszemy, że w złożonym wcześniej zeznaniu zapomnieliśmy uwzględnić przysługującą nam ulgę podatkową, źle wyliczyliśmy wysokość zwrotu podatku lub kwoty nadpłaty, błędnie podaliśmy inne informacje albo np. zapomnieliśmy podpisać formularz.

Poprawić można nie tylko zeznanie złożone na druku w urzędzie skarbowym, ale również i to wysłane w formie elektronicznej przez internet. Wtedy ponownie wypełniamy odpowiednią deklarację, zaznaczając przy tym kwadracik „korekta zeznania”, a potem w odpowiednie okienko wpisując przyczynę jej składania.

Można również poprawić roczne zeznanie podatkowe, gdy pomyłkę zauważymy lub o niewykazaniu ulgi przypomnimy sobie po 30 kwietnia. Ale uwaga: podatnik traci wtedy możliwość wspólnego rozliczenia dochodów – jako osoba samotnie wychowująca dziecko czy jako współmałżonek. Nie traci natomiast możliwości skorzystania z przysługującej mu ulgi, którą zapomniał wykazać w złożonym już zeznaniu rocznym. By odzyskać pieniądze, musi zwrócić się do swego urzędu skarbowego o stwierdzenie nadpłaty podatku, dołączając do wniosku w tej sprawie wypełniony już prawidłowo formularz.

Przepisy mówią, że podatnik może poprawić swoje zeznanie w przysługującym mu zakresie  w ciągu 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.


Marek Kliza
eBroker.pl  

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Kredyt gotówkowy w VeloBank »
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »