A A A
drukuj

Zasady wpisywania dłużników do KRD

Data publikacji: 2018.12.14 godz. 11:13
OCENA
2,5/5

Długi powodują pogłębianie się niekorzystnej sytuacji finansowej. Dłużnicy muszą mierzyć się z problemami w uzyskaniu kredytów i pożyczek, a nawet brakiem możliwości podpisania nowej umowy abonamentowej na telefon. Banki, firmy pożyczkowe, czy dostawcy produktów i usług korzystają przy zawieraniu umów z klientami m.in. z baz dłużników, takich jak KRD. Sprawdź, jakie są zasady wpisywania na jego listę osób niewypłacalnych i zalegających z zapłatą wierzytelności.

Fot: Jak się trafia do KRD?

Dłużnicy będący osobami fizycznymi mogą trafić do KRD za dług w wysokości 200 zł, a podmioty gospodarcze - gdy dług wynosi co najmniej 500 zł. Muszą oni przekroczyć też termin spłaty zadłużenia o co najmniej 60 dni. 

Czym jest KRD?
Podstawą działalności wszystkich biur informacji gospodarczych, a zalicza się do nich również KRD, jest ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 roku. Skrót KRD oznacza Krajowy Rejestr Długów i jest to instytucja zajmująca się gromadzeniem danych dłużników. Powstała jako Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, w skrócie KRD BIG SA 4 sierpnia 2003 roku. Zajmowała się początkowo wyłącznie gromadzeniem i przechowywaniem danych dotyczących długów generowanych przez podmioty gospodarcze, ale w 2010 roku rozszerzyła swój profil działalności i od tego momentu to biuro informacji gospodarczej wpisuje na listę dłużników również dane osób fizycznych.

60 firm pożyczkowych w jednym miejscu. Porównaj oferty »
KRD można utożsamiać z czarną listą dłużników. Wciągnięcie na nią powoduje problemy przy zaciąganiu zobowiązań, a jeśli dłużnikiem jest przedsiębiorca - będzie miał on kłopoty przy zawieraniu kontraktów handlowych.

Warunki dokonania wpisu w KRD
Wpis na listę dłużników w KRD dokonywany jest na żądanie wierzycieli, ale nie można od razu wpisywać danych osoby fizycznej czy podmiotu gospodarczego w momencie powstania długu. W przypadku osób fizycznych wpis dokonywany jest, jeśli dług wynosi co najmniej 200 zł, a przy tym termin płatności wierzytelności został przekroczony o co najmniej 60 dni. Ustawa o KRD nakłada na wierzycieli obowiązek wysłania dłużnikowi powiadomienia o zamiarze umieszczenia jego danych w rejestrze dłużników. Po wysłaniu tego zawiadomienia trzeba poczekać jeszcze miesiąc, aby wpis w KRD został dokonany.

Płać ratę kredytu niższą nawet o 30%. Porównaj oferty »
Podmioty gospodarcze wpisywane są do bazy dłużników, jeśli zalegają z płatnością co najmniej 500 zł, a termin spłaty wierzytelności został przekroczony co najmniej o 60 dni. Także i w tym przypadku istnieje obowiązek poinformowania przez wierzyciela dłużnika o zamiarze wpisania jego danych do rejestru. Samo zawiadomienie działa w sposób mobilizujący i wielu dłużników decyduje się na uregulowanie płatności, dzięki czemu nie trafia do KRD i podobnych Biur Informacji Gospodarczej.

Komentarze

Właściciel serwisu eBroker.pl - Rankomat.pl nie weryfikuje opinii, recenzji czy ocen użytkowników zamieszczanych za pośrednictwem systemu Disqus, zarówno w zakresie ich rzetelności, jak i wiarygodności. Nie możemy potwierdzić, czy użytkownicy faktycznie korzystali z produktów i usług banków, firm pożyczkowych i Towarzystw Ubezpieczeniowych (TU) (za pośrednictwem portali należących do rankomat.pl lub bezpośrednio na stronie instytucji), których dotyczy opinia.

Jednocześnie informujemy, że w Serwisie publikowane są zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze.

comments powered by Disqus
  • Pożyczka ekspresowa w PEKAO S.A »
  • VeloKonto w VeloBank »